Texty písní Phil Collins Both Sides We Wait And We Wonder

We Wait And We Wonder

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

'To the outsider it seems that we in Britain live daily under the cloud of terrorism.
That familiarity sometimes makes you think of
it as almost normal, then suddenly something will happen...'

We stand, hang our heads disbelieving
then not knowing how could such a thing be wrong
we wonder just what they must be thinking
to take a life of one so young

So tell me when will it be over now, how soon?
how far must we go, to prove to you?

We wait and we wonder how this happened
killing the old, the innocent, the young
while sons follow in fathers footsteps not understanding
that what they do could somehow be so wrong

So tell me when will it be over now, how soon?
how far must we go, to prove to you?

So we will wait and we'll wonder

No regrets, no forgiveness, no compasssion
these brave heroes only know to hit and run
slowly my sadness turns to rage and we wonder
how can these scars ever heal, when all is said and done

So tell me when will it be over now, how soon?
how many tears must fall to prove to you?
please tell me, when will it be over now, how soon?
and how far must they go, to prove to you?

So we wait and we wonder
'To outsider se zdá, že jsme v Británii žít denně pod mrakem terorismu.
Že znalost někdy dělá si myslíte
to jako téměř normální, pak se najednou něco stane ... '

Stojíme, visí naše hlavy nevěřícně
pak nevěděl, jak by taková věc být špatně
Zajímalo by nás, jen to, co je třeba myslet
vzít život někoho tak mladého

Tak mi řekni, když to bude více než nyní, jak brzy?
jak daleko musíme jít, dokázat k vám?

Čekáme, a zajímalo by nás, jak se to stalo
zabití staré, nevinné, mladé
zatímco synové následovat ve stopách otce, nerozumí
že to, co dělají by nějak tak špatné

Tak mi řekni, když to bude více než nyní, jak brzy?
jak daleko musíme jít, dokázat k vám?

Takže budeme čekat a my budeme divit

Nelituje, žádné odpuštění, ne compasssion
tito stateční hrdinové jen vědět, hit a běh
Pomalu jsem smutek otočí k vzteku a zajímalo by nás,
, jak lze tyto jizvy vůbec léčit, když je vše řečeno a vykonáno

Tak mi řekni, když to bude více než nyní, jak brzy?
kolik slz, musí spadat dokázat vy?
Řekněte mi prosím, bude-li to být více než nyní, jak brzy?
a jak daleko musí jít, aby prokázal, k vám?

Takže budeme čekat a my se divit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy