Texty písní Pillar For The Love of The Game Reckless Youth

Reckless Youth

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Reckless youth!

Don't let emotion stop you
Don't start to hesitate
Don't let the fear you have
Inside you start to resonate

Stop buying lies they sell you
Stop wasting all our time
Start looking for the
Opportunity for us to shine

If you're afraid to fall
You'll never make the climb

We are the fearless ones
We are the loaded guns
With nothing left to lose
We are the reckless youth

We are the chosen ones
We'll never have to run
There's nothing left to lose
We are the reckless youth

Let your fear motivate you
Don't let it get you down
You've got to get up
Hold your head up high

It may be the only chance we've got
For us to save the day
No time to doubt it now
Before it gets too late

We've got to make our move
'Cause we're the reckless youth

We are the fearless ones
We are the loaded guns
With nothing left to lose
We are the reckless youth

We are the chosen ones
We'll never have to run
There's nothing left to lose
We are the reckless youth

Stop wasting our time
Let's step to the line
Like soldiers we fight
To the end of our lives

Let's break the rules
But don't play the fool
'Cause we are

Stop wasting our time
Let's step to the line
Like soldiers we fight
To the end of our lives

Let's break the rules
But don't play the fool
'Cause we are

We are the fearless ones
We are the loaded guns
With nothing left to lose
We are the reckless youth

We are the chosen ones
We'll never have to run
There's nothing left to lose
We are the reckless youth

We are the fearless ones
With nothing left to lose
We are the reckless youth
Bezstarostná mládež!

Nedovol emocím, aby tě zastavily
Nezačni váhat
Nedovol strachu, který v tobě je
Aby se rozezněl

Přestaň si kupovat lži, prodávají tě
Přestaň mrhat svým časem
Začni hledat příležitost
Abychom zazářili

Pokud se bojíš pádu
Nikam se nedostaneš

My jsme ti nebojácní
Jsme nabité zbraně
Nemáme co ztratit
Jsme ta bezstarostná mládež

My jsme ti vyvolení
Nikdy nemusíme utíkat
Není co ztratit
Jsme ta bezstarostná mládež

Nechť tě tvůj strach motivuje
Nenech jej, aby tě strhl dolů
Musíš povstat
Drž svou hlavu vzpříma

Může to být jediná šance, kterou máme
K záchraně dne
Není čas na pochyby
Potom už může být pozdě

Musíme se pohnout
Protože jsme ta bezstarostná mládež

My jsme ti nebojácní
Jsme nabité zbraně
Nemáme co ztratit
Jsme ta bezstarostná mládež

My jsme ti vyvolení
Nikdy nemusíme utíkat
Není co ztratit
Jsme ta bezstarostná mládež

Přestaň mrhat svým časem
Udělej krok k řadě
Bojujeme jako vojáci
Až do konce našich životů

Porušme pravidla
Ale nedělejme hloupé
Protože jsme

Přestaň mrhat svým časem
Udělej krok k řadě
Bojujeme jako vojáci
Až do konce našich životů

Porušme pravidla
Ale nedělejme hloupé
Protože jsme

My jsme ti nebojácní
Jsme nabité zbraně
Nemáme co ztratit
Jsme ta bezstarostná mládež

My jsme ti vyvolení
Nikdy nemusíme utíkat
Není co ztratit
Jsme ta bezstarostná mládež

My jsme ti nebojácní
Nemáme co ztratit
Jsme ta bezstarostná mládež
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy