Texty písní Pinhead Gunpowder Goodbye Ellston Avenue Train Station

Train Station

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Pacing, thinking, pacing, thinking, waiting, waiting
Waiting by the phone that never rings
Waiting for the letter that the postman never brings
Telling me that you're sorry, that you miss me
That I was right, that I was wrong
That we could work it out and get along
But I'm waiting for the words that never come

Sitting smoking in the doorway in dinky town
Waiting patiently for you to come around
Thinking if I look hard enough into each passing face
Maybe they'll turn into you
Or someone to take your place
But the people and days pass

And I'm still sitting, thinking,
drinking on the platform at the station
Drowning my sorrows, waiting for the trains to come
Having so much fun,
Wish you were here
Cuz it's been years since the trains have run
And I'm still waiting, waiting, waiting
Waiting for the words that never come
Toulat se, přemýšlet, toulat se, přemýšlet, čekat, čekat
Čekat na telefon, co nikdy nezazvoní
Čekat na dopis, co pošťák nikdy nedonese
Pověz mi, že máš příběh, že ti chybím
Že jsem měl pravdu, že jsem se mýlil
Že bychom to mohli vyřešit a jít dál
Ale čekám na slova, co nikdy nepřijdou

Sedím kouřící ve dveřích malého města
Čekám trpělivě až půjdeš okolo
Přemýšlím, jestli pro kolemjdoucí vypadám dost tvrdě
Možná se v tebe změnili
Nebo někdo zabral tvé místo
Ale lidé a den přešli

A já pořád sedím, přemýšlející
piju na nástupišti
Topím svůj smutek, čekám až přijede vlak
Tak moc se bavím
Přál bych si, abys tu byla
Protože to byly roky, co jsme běhali za vlaky
A já pořád čekám, čekám, čekám
Čekám na slova, co nikdy nepřijdou
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy