Texty písní Pinhead Gunpowder Jump Salty Keeping Warm in the Night Time

Keeping Warm in the Night Time

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Keeping warm in the nighttime
Burning hopes and dreams
and even impossible schemes
Seem possible, anything's possible,
every thing seems so clear
When your blood is pumping, mind is scheming
Eyes wide open but you're still dreaming
Prancing prowling searching for yourself
The darkness is so comforting
So beautifully intoxicating
Daytime's stress and pettiness doesn't matter now

Well the night's like a church for non-believers
It's a search for hidden treasures
Quench your thirst with simpler
Pleasures growl!0

Keeping warm in the nighttime
Burning hopes and dreams
and even impossible schemes
Seem possible, anything's possible,
every thing seems so clear
But now through the darkness
Light starts seeping dawn is coming looming
Seething and you can't stop the sun from rising
Hide in the shadows
but the sun's still shining down
And you can see all the ugliness breeding despair
And your dreams are all bleeding
Breathing hot dry air and the silence is screaming
And it's all just bringing you down

Well you're thinking you'd better run home
To sleep as the streets fill with creeps
And the keys that they keep
locking you out locking you into their world,
A world that you don't want to see!
V noci udržuju teplo
Hořícími nadějemi a sny
dokonce i nemožné plány
Zdají se být možné, cokoli je možné,
vše se zdá být tak jasné
Když tvá krev pulzuje, hlava plánuje
Oči otevřené, ale stále sníš
Vzpírající se tulák hledající sám sebe
Temnota je tak pohodlná
Tak nádherně opojná
Stres dne a podružnosti nic neznamenají

Nu, noc je jako chrám pro nevěřící
Je to hledání ukrytých pokladů
Uhas svou žízeň jednoduššími
Radostmi!

V noci udržuju teplo
Hořícími nadějemi a sny
dokonce i nemožné plány
Zdají se být možné, cokoli je možné,
vše se zdá být tak jasné
Ale nyní skrze temnotu
Světlo začíná prosakovat, úsvit přichází
Ohřívá tě a východ slunce nezastavíš
Ukrýt se ve stínech
ale slunce září dolů
A vidíš všechnu odpornost plodící zoufalství
A tvé sny všechny krvácejí
Dýcháš horký vzduch a ticho křičí
A to vše tě stahuje dolů

Nu, myslíš, že bys měl raději utéct domů
Spát, zatímco ulice se budou plnit hrůzami
A klíče, co je drží
nevpustí tě, nevypustí do jejich světa,
Světa, co nechceš vidět!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy