Texty písní Pink Cream 69 Endangered Pinball Wizard

Pinball Wizard

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Ever since I was a young boy
I've played the silver ball
From Soho down to Brighton
I must have played them all
But I ain't seen nothing like him
In any amusement hall
That deaf, dumb and blind kid
Sure plays a mean pinball

He stands like a statue
Becomes part of the machine
Feeling all the bumpers
Always playing clean
He plays by intuition
The digit counters fall
That deaf, dumb and blind kid
Sure plays a mean pinball

He's a pinball wizard
There has to be a twist
A pinball wizard's
Got such a supple wrist

How do you think he does it
I don't know
What makes him so good

He ain't got no distractions
Can't hear those buzzers and bells
Don't see lights a flashin'
Plays by sense of smell
Always gets a replay
Never seen him fall
That deaf, dumb and blind kid
Sure plays a mean pinball

I thought I was
The Bally table king
But I just handed
My pinball crown to him

Even on my favorite table
He can beat my best
His disciples lead him in
And he just does the rest
He's got crazy flipper fingers
Never seen him fall
That deaf, dumb and blind kid
Sure plays a mean pinball
Od té doby co jsem byl malý chlapec
Jsem již hrál stříbrné koule
Ze Soho dolů do Brighton
Musel jsem je hrát všechny
Ale nevidím nic podobného jako je on
V žádné zábavní hale
Že hluché, němé a slepé dítě
Jistě hraje ubohý pinball

Stojí jako socha
Stává se součástí stroje
Cítí všechny nárazníky
Vždy hraje čistě
Hraje podle intuice
Číselné žetony padají
Že hluché, němé a slepé dítě
Jistě hraje ubohý pinball

On je Průvodce pinballu
Tam musí být klička
Průvodce hry pinball
Má pružné zápěstí

Jak myslíte, že to dělá?
Nevím
Co ho dělá tak dobrým?

Nic neodvádí jeho pozornost
Nemůže slyšet ty bzučáky a zvony
Nevidí světla záblesků
Hraje podle čichu
Vždy dostane přehrání
Nikdy nevidí co mu padá
Že hluché, němé a slepé dítě
Jistě hraje ubohý pinball

Myslel jsem si že jsem byl
Král Bally stolu
Ale hned jsem předal
Mojí pinball korunu jemu

Dokonce i na mém oblíbeném stolu
Umí porazit moje nejlepší
Jeho stoupenci ho vedou
A hned udělá zbytek
Má šílené ploutvovité prsty
Nikdy nevidí co mu padá
Že hluché, němé a slepé dítě
Jistě hraje ubohý pinball
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy