Texty písní Poets of the Fall Carnival of Rust Carnival of Rust

Carnival of Rust

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The you breath the name of your
Saviour in your hour of need
And taste the blame if the flavor
Should remind you of greed
Of implication, insinuation and ill will
Till' you cannot lie still
In all this turmoil before red cape
And foil closing in for a kill

Come feed the rain
‘Cos I'm thirsty for your love
Dancing underneath the skies of lust
Yeah, feed the rain!
‘Cos without your love
My life ain't nothing
But this carnival of rust

It's all a game avoiding failure
When true colors will bleed
All in the name of misbehavior
And the things we don't need
I lust for after no disaster
Can touch us anymore
And more than ever
I hope to never fall
Where enough is not the same
It was before

Come feed the rain
‘Cos I'm thirsty for your love
Dancing underneath the skies of lust
Yeah, feed the rain!
‘Cos without your love
My life ain't nothing
But this carnival of rust

Don't walk away, don't walk away, oh!
When the world is burning
Don't walk away, don't walk away, oh!
When the heart is yearning…
V nouzi vydechneš
Jméno svého spasitele
A ochutnáš vinu, jestli ti
Příchuť připomene nenasytnost
Důsledku, náznaku a zlé vůle
Dokud už nebudeš moci lhát
Ve všem tomhle nepokoji
Před červenou kápí
A folií uzavírající zabití

Pojď nakrmit déšť
Protože žízním po tvé lásce
Tančící pod nebesy popela
Yeah, nakrm déšť!
Protože bez tvojí lásky
Je můj život nic
Jen tenhle karneval rezi

Všechno je to hra vyhýbající se selhání
Když se pravé barvy slejí
Všechno ve jméno špatného chování
A věci, které nepotřebujeme
Netoužím po pohromě
Která se nás už nemůže dotknout
A víc, jak kdy předtím
Doufám, že nikdy nespadnu
Tam kde dost není stejné
Jako bylo předtím

Pojď nakrmit déšť
Protože žízním po tvé lásce
Tančící pod nebesy popela
Yeah, nakrm déšť!
Protože bez tvojí lásky
Je můj život nic
Jen tenhle karneval rezi

Neodcházej, neodcházej, oh!
Když svět hoří
Neodcházej, neodcházej, oh!
Když srdce touží…
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy