Texty písní Poets of the Fall Old Gods Of Asgard The Poet & the Muse

The Poet & the Muse

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There's an old town wrought
With mystery of Tom
The poet and his muse
And the magic lake
Which gave a life
To the words the poet used

Now the muse she was his happiness
And he rhymed about her grace
And told her stories of treasures
Deep beneath the blackened waves

'Till in the stillness of one dawn
Still in its mystic crown
The muse she went down to the lake
And in the waves she drowned

And now to see your love set free
You will need the witch's cabin key
Find the lady of the light gone mad with the night
That's how you reshape destiny

The Poet came down to the lake
To call out to his dear
When there was no answer
He was overcome with fear
He searched in vain for his treasure lost
And too soon the night would fall
And only his own echo
Would wail back at his call

And when he swore to bring back his love
By the stories he'd create
Nightmares shifted endlessly
In the darkness of the lake

And now to see your love set free
You will need the witch's cabin key
Find the lady of the light still ravin in the night
That's how you reshape destiny

In the dead of night she came to him
With darkness in her eyes
Wearing a mourning gown
Sweet words as her disguise
He took her in without a word
For he saw his grave mistake
And vowed them both to silence
Deep beneath the lake

Now if its real or just a dream
One mystery remains
For it is said
On moonless nights
They may still haunt this place

And now to see your love set free
You will need the witch's cabin key
Find the lady of the light gone mad with the night
That's how you reshape destiny

And now to see your love set free
You will need the witch's cabin key
Find the lady of the light still ravin in the night
That's how you reshape destiny
Zde je staré město
Se záhadou Toma
Básník a jeho múza
A kouzelné jezero
Které dalo život
Slovům, které básník použil

Nyní múza byla jeho štěstím
A rýmoval její přízeň
A vyprávěl jí příběhy o pokladech
Hluboko v černajících se vlnách

Až do ticha jednoho úsvitu
Ticha jeho mystické koruny
Múza sešla k jezeru
A ve vlnách se utopila

A nyní spatři svou propuštěnou lásku
Budeš potřebovat klíč od chaty čarodějnice
Najdi dámu světla, šílenou nocí
Takhle přetvoříš osud

Básník sešel k jezeru
Aby zavolal svou milou
Když nepřišla odpověď
Byl zachvácen strachem
Hledal marně svůj ztracený poklad
A tak brzy padla noc
A pouze jeho vlastní ozvěna
By oplácela jeho volání

A když přísahal, že vrátí zpět svou lásku
Z příběhů, které stvořil
Noční můry se nekonečně posunuly
V temnotě jezera

A nyní spatři svou propuštěnou lásku
Budeš potřebovat klíč od chaty čarodějnice
Najdi dámu světla, šílenou nocí
Takhle přetvoříš osud

Za hluboké noci k němu přišla
S temnotou ve svých očích
Oděná ve smutečním šatu
Sladká slova jako převlek
Vzal přijal ji beze slova
Protože viděl svůj tragický omyl
A slíbil jim mlčení
Hluboko v jezeře

Teď jestli je to realita nebo jen sen
Jedna záhada zůstává
Říká se
O bezměsíčních nocích
Mohou stále strašit tohle místo

A nyní spatři svou propuštěnou lásku
Budeš potřebovat klíč od chaty čarodějnice
Najdi dámu světla, šílenou nocí
Takhle přetvoříš osud

A nyní spatři svou propuštěnou lásku
Budeš potřebovat klíč od chaty čarodějnice
Najdi dámu světla, tichou lupu v noci
Takhle přetvoříš osud
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy