Texty písní Poets of the Fall Revoulution Roulette Save Me

Save Me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Gotta get a hold of myself
I see them gathering around
And they need me to do their will
It's like I'm standing again
On the same window sill
Am I happy on the pill
If I wanna be the man
Should I open my wrist again
Would that make it excellent, yeah
If I wanna be the one
Should I book me an interview
To get an audition

Save me I'm my own worst enemy
Running headlong to the wall
‘Cos I want my freebie
Save me
You're the only out I see
N' I need your love the most when
I least deserve it

Gotta get a shot of somethin‘
Before I'll enter the ring
Gimme just a minute, just a minute
Did I really ask for all this
Did I really cut open the goose
Just to lose what's in it

If I wanna be the man
Should I open my wrist again
To find the way in
Yeah, if I wanna be the one
I'll need to get me that interview
To get that audition
Looking at myself in the mirror
Funny I should see only headlines
And ads with my name
I was told I'd see my ally
So who are these skeletons
With guns taking aim

Save me I'm my own worst enemy
Running headlong to the wall
‘Cos I want my freebie
Save me
You're the only out I see
N' I need your love the most when
I least deserve it
Musí se mě zmocit
Vidím je shromažďovat se kolem
A oni mě potřebují na vykonání své vůle
Je to jako bych znovu stál
Na stejné okenním římse
Jsem šťstný díky pilulce?
Jestli chci být mužem
Měl bych znovu otevřít své zápěstí
Udělal bych to výborně, yeah
Jestli chci být tím jedním
Měl bych si zamluvit rozhovor
Abych sehnal konkurz

Zachraň mě, já jsem svůj nejhorší nepřítel
Běžící střemhlav na zeď
Protože chci svou pozornost podniku
Zachraň mě
Jsi ta jediná, kterou vidím
A potřebuji tvou lásku nejvíc když
Si ji zasloužím nejméně

Musí něčím vystřelit
Předtím něž vstoupím do kruhu
Dej mi jen minutu, jen minutu
Opravdu jsem žádal o tohle všechno?
Opravdu jsem rozřízl tu husu
Jen abych ztratil to, co je uvnitř?

Jestli chci být mužem
Měl bych znovu otevřít své zápěstí
Abych našel cestu dovnitř
Yeah, jestli chci být ten jeden
Budu potřebovat dát rozhovor
Abych sehnal konkurz
Dívající se na sebe do zrcadla
Zábavné je to, že bych měl vidět jen titulky
A reklamy s mým jménem
Bylo mi řečeno, že bych měl
Vidět svého spojence
Tak kdo jsou tihle kostlivci
Mířící zbraněmi

Zachraň mě, já jsem svůj nejhorší nepřítel
Běžící střemhlav na zeď
Protože chci svou pozornost podniku
Zachraň mě
Jsi ta jediná, kterou vidím
A potřebuji tvou lásku nejvíc když
Si ji zasloužím nejméně
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy