Texty písní Poets of the Fall Twillight Theater 15 Min Flame

15 Min Flame

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The reaper's kneeling
At your field taking in what you've sown
Can't help feeling apprehension
No point in waiting
For a rating for what you have grown
Look for liquid consolation
If I act accordingly
Will it save my humanity
You're either you or a loyalty disowned
Well, excuse me

Who was it who wanted every sec of
The fifteen minute flame of fame
A name to last for all eternity
Who was it who wanted
Ingratiation beyond definitions
When love alone is enough to set you free

No escaping though
You're running, you cannot find home
Drowning in your desperation
Conviction seems to follow
Accusations alone
No place here for an easy redemption
If I lack your tears of joy
Please, forgive my heartless ploy
Said the fool to his majesty dethroned
Now, excuse me

Who was it who wanted every sec
Of the fifteen minute flame
To name a love to last through
All your infamy
Who was it who wanted
Ingratiation in their definitions
When name alone can jail eternally

Who was it who wanted
Every sec of the flame

Who was it who wanted every sec of
The fifteen minute flame of fame
A name to last for all eternity
Who was it who wanted
Ingratiation beyond definitions
When love alone is enough to set you free
Smrtka klečí
Ve tvém poli uchvacujícím to, co jsi zasela
Nemůže jí pomoci pocit obavy
Žádný bod v čekání
Na hodnocení, kvůli kterému jsi dospěla
Hledej kapalnou útěchu
Jestliže jednám shodně,
Zachrání to mojí lidskost
Jsi buď sama sebou nebo popřená věrností
Dobře, promiň mi

Kdo byl ten, kdo chtěl každou sekundu
Z patnácti minut plamene slávy
To jméno trvá navěky
Kdo byl ten, co chtěl
Lichotky za vysvětlení
Když je sama láska dost k vysvobození

Není uniku ačkoli
Běžíš, nemůžeš najít domov
Tonoucí ve svém zoufalství
Rozsudek se zdá být
Následován žalobou
Není tu místo pro snadnou spásu
Jestliže postrádám tvé slzy radosti
Prosím, odpusť mé bezcitné námaze
Řekl jsem, že bláznoství
Sesadilo jeho výsost
Teď mě omluv

Kdo byl ten, kdo chtěl každou sekundu
Z patnácti minut plamene slávy
To jméno trvá navěky
Kdo byl ten, kdo chtěl
Lichotky za vysvětlení
Když samo jméno může
Být uvězněno navěky

Kdo byl ten, kdo chtěl každou sekundu
Z patnácti minut plamene slávy

Kdo byl ten, kdo chtěl každou sekundu
Z patnácti minut plamene slávy
To jméno trvá navěky
Kdo byl ten, kdo chtěl
Lichotky za vysvětlení
Když je sama láska dost k vysvobození
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy