Texty písní Poisonblack A Dead Heavy Day X

X

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

T'was stone on my tongue
So how did I expect you to understand
Conceit grown too strong
True love an excuse to submit, to demand
Please take my hand and kill the sickness within me
I'm sure that you can
Not sure that you can

Did death do us part?
Well, to us now we're truly dead
Oh, suffer my heart
As our funeral still lives in my head
Please stay away and leave the sickness within me
I'm sure that you'll stay away
Dead sure that you'll stay

When you hear this song
Know, everything's gone
And when you hear this song
You know you must bear along
Or are you playing the part as if your heart's forgotten?
Entire
Unscarred

What a perfect disaster
Absorbing shit from left to right
But making love we did master
That constant battle our primal fight
Please touch again and awake the sickness within me
Touch me again dear
Come, touch me again

When you hear this song
Know, everything's gone
And when you hear this song
You know you must bear along
Or are you playing the part as if your heart's forgotten?
Entire
Unscarred

When you hear this song
Know, everything's gone
And when you hear this song
You know you must bear along
Or are you playing the part as if your heart's forgotten?
Entire
Unscarred

When you hear this song
Know, everything's gone so wrong
And when you bear this song
You know you must sing along
Is this not true?
From me to you
I know you can feel it too
To je kámen na mém jazyku
Tak jak jsem čekal, abyste pochopili
Domýšlivost příliš silně
Opravdová láska omluvu předloží na poptávku
Berte prosím mou ruku a zabít nemoci ve mně
Jsem si jistý, že je možné
Nejste si jisti, že můžete

Už nás smrt nerozdělí?
No, pro nás teď jsme opravdu mrtví
Ach, mé srdce trpí
Jak se naše pohřbu stále žije v mé hlavě
Prosím, drž se dál a nechat nemoci ve mně
Jsem si jistý, že budete držet dál
Dead Ujistěte se, že zůstanete

Když slyšíte tuto píseň
Vím, všechno je pryč
A když slyšíte tuhle píseň
Víte, že musí být po
Nebo jste v roli, jako byste zapomněli své srdce?
celý
nezahojený

Co perfektní katastrofy
Absorpční hovno zleva doprava
Ale milování jsme mistři
Ten neustálý boj naší prvotní
Prosím dotek znovu a probudit v sobě nemoci
Dotkni se mě zase drahý
Pojď, dotkni se mě znovu

Když slyšíte tuhle píseň
Vím, všechno je pryč
A když slyšíte tuhle píseň
Víte, že musí být po
Nebo jste v roli, jako by zapomněli své srdce?
celý
nezahojený

Když slyšíte tuhle píseň
Vím, všechno je pryč
A když slyšíte tuhle píseň
Víte, že musí být po
Nebo jste v roli, jako by zapomněli své srdce?
celý
nezahojený

Když slyšíte tato píseň
Vím, to všechno už tak špatně
A když se medvěd této písně
Víte, že musíte zpívat
Není to pravda?
Ode mě pro vás
Vím, že to taky cítíte
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy