Texty písní Professor Green Hometown Glory (feat Adele)

Hometown Glory (feat Adele)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

3 am on the night bus
Rollin threw the city that i love
Illuminated by bright lights
Where there aint ever a quiet night
LDN the big smoke
A mix of broke and rich folk
Broken dreams and big hopes
On these streets you can see both
Let it all stand still, gets so loud but feels so tranquil to me
I found peace in the noise
See im surrounded but i noticed
The light glimmers my eyes lose focus
But no matter where i go i know where my home is
Im almost home now
To my people of my hometown.

Round my hometown, memories are fresh
Round my hometown, ooh, the people I've met
Are the wonders of my world, are the wonders of my world
Are the wonders of this world, are the wonders and now

Although its tough in the bits and it gets rough in the bits
Ive got love for the bits its pretty but i love where i live
The city
Where kids who look down upon
But its hard to flower in the shadow of a tower block
From where we know what its llike not to have and to want
Til one day a flower pops up between the weeds
One of us succeds achieves what was once a dream
And it means so much more
I love it just to see it
Success and middle finger to all of our non believers

Shows that we ain't gonna stand shit
Shows that we are united
Shows that we ain't gonna take it
Shows that we ain't gonna stand shit
Shows that we are united

Round my hometown, memories are fresh
Round my hometown, ooh, the people I've met
Are the wonders of my world, are the wonders of my world
Are the wonders of this world, are the wonders and now
Ve 3 ráno v nočním autobusu
Jedu městem, které miluju
Osvětlené jasnými světly
Kde nikdy nebyla tichá noc
LDN, hodně kouře
Směs zlomených a bohatých lidí
Zmařené sny a velké naděje
Na techhle ulicích můžeš vidět obojí
Nech to všechno ustálit, jsi pořád hlasitější, ale vůči mě jsi tak klidná
Našel jsem klid v hluku
Vidím, že jsem obklíčen, ale uvědomuju si, že mě oslepují světla, mé oči se přestávají soustředit
Ale je jedno, kam jdu, vím, kde je můj domov
Už jsem skoro doma
U svých lidí z rodného města

Ohledně mého rodného města jsou vzpomínky pořád čerstvé
Ohledně mého rodného města, ohh, lidi, které jsem poznal
Jsou záhadami mého světa, jsou záhadami mého světa?
Jsou záhadami tohohle světa, jsou záhady a teď

Ačkoli je to kousek po kousku tvrdší a kousek po kousku težší
Mám to rád, je to pěkné, ale miluju místo, kde žiju
Metropole
Kde děti, které shlížejí svrchu dolů
Ale je to těžké pro květinu ve stínu paneláků
Odkud známe, jaké to je, něco mít a něco chtít
Dokud se jednoho dne květina neobjeví mezi plevelem
Jeden z našich úspěchů dosahuje toho, co byl předtím jen sen
A znamená to daleko víc
Miluju to, i když to třeba jen vidím
Úspěch a prostředníček pro všechny, co nám nevěří

Ukazuje, že si nenecháme líbit žádné sračky
Ukazuje to, že jsme jednotní
Ukazuje to, že to nestrpíme
Ukazuje, že si nenecháme líbit žádné sračky
Ukazuje to, že jsme jednotní

Ohledně mého rodného města jsou vzpomínky pořád čerstvé
Ohledně mého rodného města, ohh, lidi, které jsem poznal
Jsou záhadami mého světa, jsou záhadami mého světa?
Jsou záhadami tohohle světa, jsou záhady a teď
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy