Texty písní Pszczolková Barbora Turn this page

Turn this page

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I wish I could turn this page

because I gave a chance to see you!

And also the use

I want to tell you how I love you!

nothing but you my Charge Energy

I am for you as you air hug

You? Well what you leave!

It's normal to you

Charge my energy and I will all suffer

Ref: Want to love you

I do not see that problem

need to ensure good energy

Grab me by the hand and get involved with energy

Energy, your energy (Energy)

What are you feeling better?

It's you know!

So, to somehow try to Energy

______

You think that I have for you as a gravity

Yes I have, you or me to have even come!

You think it's normal!

For you is not never be normal

You want to stay forever!

Stay go yet but I don 't need me!

I am the air that lita energy to you told me

And I appreciate your energy!

Ref.

Ref: Want to love you

I do not see that problem

need to ensure good energy

Grab me by the hand and get involved with energy

Energy, your energy (Energy)

What are you feeling better?

It's you know!

So, to somehow try to Energy

_______________ -

Did you find your energy

Yes? Do not recognize it!

You have it in the flesh!

Do not try to take it to heart

Because I have a lot to me!

Ref.

Ref: Want to love you

I do not see that problem

need to ensure good energy

Grab me by the hand and get involved with energy

Energy, your energy (Energy)

What are you feeling better?

It's you know!

So, to somehow try to Energy
___________
Energy, your energy

your energy energy energy

your my energy
...
Přeju si,abych mohla obratit tuto stránku
protože jsem ti dala šanci vidět tě!
A taky toho využívám
chci ti říct jak tě miluju!
ale ty nic vybijíš moji energii

Jsem pro tebe vzduch jak tě obejmu
Ty?No copak odejdeš!
Je to s tebou normální
Vybijíš moji energii a já ti tím trpím

ReF:Chceš abych tě milovala
nevidím v tom problém
potřebuješ k tomu pořádnou energii
Chyť me za ruku a zapoj se s energii
Energii,Tvoji energii (energii)
Copak cítíš se už líp?
Nejde to na tebe poznat!
Tak to nějak zkus s energii
______
Myslíš si že jsem pro tebe jako gravitace
Ano to jsem,Ty ani ke mě už ani nepříjdeš!
Myslíš si že je to normální!
U tebe nikdo nikdy není normální
Chceš tak zůstat navždy!
Zůstaň ale já odejdu přece mě nepotřebuješ!
Jsem vzduch který líta s energii to jsi mi řekl
A já si cením Energie!

ReF.
ReF:Chceš abych tě milovala
nevidím v tom problém
potřebuješ k tomu pořádnou energii
Chyť me za ruku a zapoj se s energii
Energii,Tvoji energii (energii)
Copak cítíš se už líp?
Nejde to na tebe poznat!
Tak to nějak zkus s energii
_______________-
Našel jsi svojí energii
Ano?Nepoznám to!
Nemáš ji v těle!
Nepokoušej se ji vzít k srdci
Protože já jí mám hodně!

ReF.
ReF:Chceš abych tě milovala
nevidím v tom problém
potřebuješ k tomu pořádnou energii
Chyť me za ruku a zapoj se s energii
Energii,Tvoji energii (energii)
Copak cítíš se už líp?
Nejde to na tebe poznat!
Tak to nějak zkus s energii

Energie,Tvoje energie
energie energie tvoje energie
tvoje moje energie

Interpret

  • Interpret Pszczolková Barbora
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy