Texty písní Quarashi Jinx Malone Lives

Malone Lives

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I wanna grow up to be a funky Euripides,
the fly on the street, the beat, bat the breeze, what,
the ease, what release, to be or to be not and see not and hear not... come on.
It’s not that a big of a deal,
just another mouth to feed and another bread to steal
I feel I’m loosing my grip about to slip
about to fall off the wagon and have another sip.
Periodic fake divines, these times as we see ‘em
are packed with cons that can’t wait to see him.
the cave the cathedral, the peasant the pope,
the hope of the people is a prayer for dope.

All night long we have to keep it up all night long.
And right to the next damn day, we have to do the shit they say.
All night long we have to keep it up all night long.
And right to the next damn day, we have to do the shit they say.

And we choke in the vomit of our belief
and we greave as we go on in disbelief.
In this world in this life that we are living
where it is nobler to take than to be giving.
Stop. Get behind excess stress and no caress
this form of society is making a mess.
Moreover, it’s over and it’s a damn crime.
How many we are killing in the meantime.

All night long we have to keep it up all night long.
And right to the next damn day, we have to do the shit they say.
All night long we have to keep it up all night long.
And right to the next damn day, we have to do the shit they say.

So I’m pushed to my feet so I can beat the air
that was giving me heat way back over there.
It’s only fair to give guy a slack the big aphrodisiac,
the new jack the ever confusing cool cat.
Now see me fly on the Nashville skyline
walking the fine line, reciting a new line,
holding my balls while taking the calls, sorry we’re closed.
I’m on the bottom of the Niagara Falls.
But I still believe and with so little to give
I don’t wanna deceive only Malone to live.
We take it back that the hope is the dope.
The dope’s the hope in the shape of a rope.

All night long we have to keep it up all night long.
And right to the next damn day, we have to do the shit they say.
All night long we have to keep it up all night long.
And right to the next damn day, we have to do the shit they say.

We wanna dance tonight.
We might dance into a fight.
We wanna dance tonight.
We wanna dance inside.
We wanna dance tonight.
We might dance into a fight.
We wanna dance tonight.
We wanna dance inside.
We wanna dance tonight.
We might dance into a fight.
We wanna dance tonight.
We wanna
Chci, až vyrosu být funky Euripides,
Fly na ulici, beat, bat vánku, co,
snadnost, co zpráva, to je nebo není a nevidí a neslyší ... pojď.
Není to, že velká, ze se dohodneme,
jen další ústa, aby krmiva a další chleba krást
Cítím se dobře jsem to asi moje grip skluzu
O to odpadávat vůz a ještě další malý doušek.
Pravidelné falešná divines, tyto časy, jak jsme si 'em
Balí se s nevýhodami, které nemohou dočkat, až ho vidět.
jeskyně, katedrály, sedlák papeži,
naději, že lid je modlitba za drogy.

Celou noc jsme v ní pokračovat celou noc.
A právo na příští den, zatraceně, co musíme udělat je sračka říkají.
Celou noc jsme v ní pokračovat celou noc.
A právo na příští den, zatraceně, co musíme udělat je sračka říkají.

A my sytiče ve zvratcích naší víry
greave a my jako bychom šli v nedůvěru.
V tomto světě v tomto životě, že žijeme
tam, kde je vznešenější než to vzít třeba dát.
Stop. Jdi přebytek stresu a žádné pohlazení
tato forma společnosti je vytvořit chaos.
Kromě toho, že je po všem a to je zatraceně trestné činnosti.
Kolik jsme zabíjení v mezidobí.

Celou noc jsme v ní pokračovat celou noc.
A právo na příští den, zatraceně, co musíme udělat je sračka říkají.
Celou noc jsme v ní pokračovat celou noc.
A právo na příští den, zatraceně, co musíme udělat je sračka říkají.

Tak jsem tlačila na mé nohy, abych mohl mlátit prázdnou slámu
že mi bylo teplo cestu zpátky tam.
Je jen spravedlivé, aby chlap jeden polevit velký afrodiziakum,
nové jack stále matoucí v pohodě kočka.
Teď mě vidět létat na Nashville Skyline
chůze na jemné linky, recitování nový řádek,
držení míče, zatímco my s ohledem na výzvy, líto nejsme zavřené.
Jsem na dně v Niagara Falls.
Ale stále věří, a tak málo, aby
Nechci klamat pouze Malone žít.
Bereme to zpátky, že naděje je droga.
Je to dopovat naděje v podobě jeden provaz.

Celou noc jsme v ní pokračovat celou noc.
A právo na příští den, zatraceně, co musíme udělat je sračka říkají.
Celou noc jsme v ní pokračovat celou noc.
A právo na příští den, zatraceně, co musíme udělat je sračka říkají.

Chceme, aby taneční večer.
Můžeme tancovat do boje.
Chceme, aby taneční večer.
Chceme, aby tanec dovnitř.
Chceme, aby taneční večer.
Můžeme tancovat do boje.
Chceme, aby taneční večer.
Chceme, aby tanec dovnitř.
Chceme, aby taneční večer.
Můžeme tancovat do boje.
Chceme, aby taneční večer.
Chceme, aby
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy