Texty písní Quietdrive When all that´s left is you Rise From The Ashes

Rise From The Ashes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I´ve felt this way before
I fell right through the floor
and I am certain I´ve become
broken bruised and numb
Would you restate your opinion
and hold back your investigation
Do you see the sins your making?
Because I´ve made them all before

I will now rise from the ashes
Don't call me pretentious
I'm sitting here making my own rules
And if I fall from the ceiling
You'll be down there waiting
And my only hope
Is falling down

And by my own admission
you´ll find that my condition
is worse than you´ve imagined
you´re better off if you know
that every time before that I
have tried to measure pain inside
You can´t ignore it
right now I can´t ignore it

I will now Rise from the ashes
Don´t call me pretentious
I´m sitting here
Making my own rules
and if I fall from the ceiling
You´ll be down there waiting
to finish me

(It´s settling, It´s settling, It´s settling)
Inside of me.
(It´s settling, It´s settling, It´s settling)
I´ll take my heart and rip my feelings out
before they make me doubt
and I´ll fall down with flames burning alive again
as long as you know that...
I will now Rise from the ashes
Don´t call me pretentious
I´m sitting here
Making my own rules
and if I fall from the ceiling
You´ll be down there waiting
to finish Me
Finish Me
Cítil jsem to tak už dřív,
spadl jsem přímo skrz podlahu,
a jsem si jistý, že jsem se stal
zlomeným, pohmožděným a otupělým,
Zvažila bys znovu svůj úsudek
a zadržela bys své vyšetřování
Vidíš hříchy, které pácháš?
Protože já je všechny spáchal předtím.

Povstanu teď z popela,
nenazývej mě domýšlivým.
Sedím tady a vytvářím vlastní pravidla
a pokud spadnu ze stropu,
Ty budeš dole čekat.
A mojí jedinou nadějí
je spadnout dolů.

A podle mého vlastního přístupu
zjistíš, že můj stav
je horší než jsi si představovala.
A budeš se mít líp, jestliže budeš vědět
že pokaždé předtím jsem se
snažil měřit bolest uvnitř.
Nemůžeš ji ignorovat,
stejně jako já ji nemůžu ignorovat.

Povstanu teď z popela,
nenazývej mě domýšlivým.
Sedím tady a vytvářím vlastní pravidla
a pokud spadnu ze stropu,
ty budeš dole čekat.
Aby jsi mě dokončila.


(To je řešení, to je řešení, to je řešení)
Uvnitř ve mně
(To je řešení, to je řešení, to je řešení)
Vezmu svoje srdce
a vyrvu z něj moje city
dřív, než začnu o nich pochybovat.
A padnu s hořícími plameny
znovu živý
tak, jak mě znáš.


Povstanu teď z popela,
nenazývej mě domýšlivým.
Sedím tady a vytvářím vlastní pravidla
a pokud spadnu ze stropu,
ty budeš dole čekat.
Aby jsi mě dokončila.
Aby jsi mě dokončila.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy