Texty písní R.E.M. And I Feel Fine... The Best of the I.R.S. Years 1982–1987 I Believe

I Believe

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When I was young and full of grace
and spirited--a rattlesnake.
When I was young and fever fell
My spirit, I will not tell
You're on your honor not to tell

I believe in coyotes and time as an abstract
Explain the change, the difference between
What you want and what you need, there's the key,
Your adventure for today, what do you do
Between the horns of the day?

I believe my shirt is wearing thin
And change is what I believe in

When I was young and give and take
And foolish said my fool awake
When I was young and fever fell
My spirit, I will not tell
You're on your honor, on your honor

Trust in your calling, make sure your calling's true
Think of others, the others think of you
Silly rule golden words make, practice, practice makes perfect,
Perfect is a fault, and fault lines change

I believe my humor's wearing thin
And change is what I believe in

I believe my shirt is wearing thin
And change is what I believe in

When I was young and full of grace
As spirited a rattlesnake
When I was young and fever fell
My spirit, I will not tell
You're on your honor, on your honor
I believe in example
I believe my throat hurts
Example is the checker to the key

I believe my humor's wearing thin
And I believe the poles are shifting

I believe my shirt is wearing thin
And change is what I believe in
Když jsem byl mladý a plný milosti
a temperamentní - a chřestýš.
Když jsem byl mladý a horečku padlo
Můj duch, nebudu vyprávět
Jste na vaši počest není to říct

Věřím, že v <coyotes> a čas jako abstraktní
Vysvětlete změny, rozdíl mezi
Co chcete a co potřebujete, je klíčové,
Vaše dobrodružství pro dnešek, co děláte
Mezi rohy den?

Věřím, že moje tričko je na sobě tenkou
A změna je to, čemu věřím, v

Když jsem byl mladý a dávat a brát
A pošetilé řekl můj blázna bdící
Když jsem byl mladý a horečku padlo
Můj duch, nebudu vyprávět
Jste na vaši počest, na vaši počest

Trust ve svém povolání, ujistěte se, že vaše volání je pravda
Mysli na jiné, další myslím, že z vás
Hloupé pravidlo zlatá slova "make", praxe, praxe je perfektní,
Perfektní je chyba, a zlomových linií změny

Věřím, že můj humor je na sobě tenkou
A změna je to, čemu věřím, v

Věřím, že moje tričko je na sobě tenkou
A změna je to, čemu věřím, v

Když jsem byl mladý a plný milosti
Jako jeden odvážný chřestýš
Když jsem byl mladý a horečku padlo
Můj duch, nebudu vyprávět
Jste na vaši počest, na vaši počest
Věřím, že v příkladu
Věřím, že mé bolí v krku
Příklad je checker na klíč

Věřím, že můj humor je na sobě tenkou
A já věřím, že pól se posouvá

Věřím, že moje tričko je na sobě tenkou
A změna je to, čemu věřím, v
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy