Texty písní R.E.M. Around the Sun Aftermath

Aftermath

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

now the radio stutters. snaps to life.
some sour song that sets it right.
and when London falls
he'd like to call
but the stars collide.
they're beautiful and much maligned.
in a universe where you see the worst,
and it's up to you to fix it.

now you've worked it out
and you see it all
and you've worked it out
and you see it all
and you want to shout
how you see it all

it's easy to dismiss the "what's it all about" crowd.
there is no doubt. it's this, here, now.
and you close your eyes.
he's not coming back.
so you work it out, overfeed the cat.
and the plants are dry and they need to drink.
so you do your best. and you flood the sink.
sit down in the kitchen and cry.

now you've worked it out
and you see it all
and you've worked it out
and you see it all
and you want to shout
how you see it all

now the universe left you for a runners lap.
it feels like home when it comes crashing back.
and it makes you laugh
and it makes you cry,
when London falls
and you're still alive.
the radio stutters,
it makes you laugh
and the aftermath,
open up your eyes.
you're so alive.

now you've worked it out
and you see it all
and you've worked it out
and you see it all
and you want to shout
how you see it all
how you've worked it out
and you see it all
how you've worked it out
and you see it all
vypadá jako já jsem napálil
vypadá jako já jsem šel do mìsta
vypadá jako svìt se otáèí kolem mne
vypadám jako to spadne
já myslím , že já had kopnout stopu
myslel si jsem kola si vymýšlet
já myslím , že já had skoèil plot a šroub
vypadá jako já am záda znovu
já JSEM DOSTAL MÉ SIGNÁLY ZKØÍŽENÉ
to je OHROMNÝ PROTOŽE
já jsem VŠECHNO SÁM A mohu not SE VRÁTIT
SE VRÁTIT S MÙJ WANDERLUST
já musím uchopit kufr
já musím mìnit mé šaty
já musím øídit sprchu horkou
až do vody zmrazil
já zavadím o zmatek
chtìl jsem èas na to roste
já chci tyèe a kámen ne- hodit mì
vrátit se do co vím že já
JSEM DOSTAL MÉ SIGNÁLY ZKØÍŽENÉ
to je OHROMNÝ PROTOŽE
já jsem VŠECHNO SÁM A nemohu SE VRÁTIT
SE VRÁTIT S MÙJ WANDERLUST
já hledám znaènou velikost
já namažu to na mé tváøi
já chci zalít hrozen muset
plavat vzdálenost z mléèné dráhy
já chci to být brilantní
já chci to být sladký
já chci políbit astronauta
kdy oni pozdraví ke mnì mì mì mì
já JSEM DOSTAL MÉ SIGNÁLY ZKØÍŽENÉ
to je OHROMNÝ PROTOŽE
já jsem VŠECHNO SÁM A nemohu SE VRÁTIT
SE VRÁTIT S MÙJ WANDERLUST
já JSEM DOSTAL MÉ SIGNÁLY ZKØÍŽENÉ
to ZDOLÁ PROTOŽE
já jsem VŠECHNO SÁM A nemohu SE VRÁTIT
SE VRÁTIT S MÙJ WANDERLUST
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy