Texty písní R.E.M. Around the Sun Make It All Okay

Make It All Okay

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You threw away the ballast and you rowed your boat ashore
Didn't you, now? Didn't you?
You made your ultimatum too big to ignore
Didn't you, now? Didn't you?

So you worked out your excuses,
turned away and shut the door.
The world's too vast for us now,
and you wanted to explore

It's a long, long long road
And I don't know which way to go
If you offered me your hand again I'd have to walk away.

When I saw you at the street fair, you called out my name
Didn't you, now? Didn't you?
You said we could start over, try and make it all okay.
Didn't you, now? Didn't you?

So our past has been rewritten
and you threw away the pen.
You'd said that I was useless,
but now you'll take me in again

Well Jesus loves me fine.
And your words fall flat this time.

Was it my imagination, or did I hear you say,
"We don't have a prayer between us."

Didn't you believe that I have finally turned away?
Didn't you, now? Didn't you?
Anything to hold onto to help me through my day.
Didn't you, now? Didn't you?

Jesus loves me fine.
But his words fall flat this time.

It's a long, long long road
And I don't know which way to go
If you offered me your world, did you think I'd really stay?
If you offered me the heavens, I would have to turn away.
Was it my imagination, or did I hear you say,
"We don't have a prayer between us."
Didn't you, now? Didn't you, now?
Didn't you?
Vy jste vyhodili zátìž a vy jste byli jste se hádali vaše loï na bøeh
že ano, nyní? Že ano?

Vy jste udìlali vaši poslední lhùtu pøíliš velký ignorovat
že ano, nyní? Že ano?

Tak vy jste vypracovali vaše omluvy
odvrátit a zavøít dveøe
svìtové pøíliš obrovský pro nás nyní
a jste chtìli prozkoumat
to je dlouhý, dlouhá dlouhá cesta
a já nevím kudy jít
jestliže vy nabídl mi vaši ruku znovu já jsem mìl muset porazit lehce
když jsem vidìl vás v ulici poctivé, vy jste zavolali moje jméno
že ano, nyní? Že ano?

Vy jste øekli my jsme mohli zaèít nad, zkusit a udìlat to všechny dobrá
že ano, nyní? Že ano?

Tak naše minulost byla znovu-psaná
a vy jste vyhodili pero
vy jste chtìli øekl že já jsem byl nepoužitelný
ale nyní vy vezmete mì v znovu
dobøe Ježíši milovat mì pokutu
a vaše slova selhat tentokrát
je ta má pøedstavivost,
nebo slyším vy øeknete , že my
nemáme modlitbu mezi námi
ne- vy vìøíte že já nakonec jsem odvrátil?

Že ano, nyní? Že ano?

Cokoli držet se k pomocím mi skrz mùj den
že ano, nyní? Že ano?

Ježíš miluje mì pokutu
ale jeho slova selhat tentokrát
to je dlouhý, dlouhá dlouhá cesta
a nevím kudy jít
jestliže vy nabídl mi váš svìt,
myslíš si, že já jsem mìl opravdu zùstat?

Jestliže vy nabídl mi nebe, Musel bych odvrátit
byla ta má pøedstavivost, nebo slyším vy øeknete , že my
nemáme modlitbu mezi námi
ne- vy, nyní? Že ano, nyní?

Že ano?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy