Texty písní R.E.M. Automatic for the People Find The River

Find The River

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hey now, little speedyhead,
the read on the speedmeter says
you have to go to task in the city
where people drown and people serve.
Don't be shy. Your just deserve
is only just light years to go.

Me, my thoughts are flower strewn
ocean storm, bayberry moon.
I have got to leave to find my way.
Watch the road and memorize
this life that pass before my eyes.
Nothing is going my way.

The ocean is the river's goal,
a need to leave the water knows
We're closer now than light years to go.

I have got to find the river,
bergamot and vetiver
run through my head and fall away.
Leave the road and memorize
this life that pass before my eyes.
Nothing is going my way.

There's no one left to take the lead,
but I tell you and you can see
we're closer now than light years to go.
Pick up here and chase the ride.
The river empties to the tide.
Fall into the ocean.

The river to the ocean goes,
a fortune for the undertow.
None of this is going my way.
There is nothing left to throw
of Ginger, lemon, indigo,
coriander stem and rose of hay.
Strength and courage overrides
the privileged and weary eyes
of river poet search naivete.
Pick up here and chase the ride.
The river empties to the tide.
All of this is coming your way.
Poslyš, malý uspěchánku,
Údaj na tvém rychloměru praví,
Že tě ve městě čeká úkol
Tam, kde se lidé utápí, a kde otročí
Nestyď se. To, co si zasloužíš
Je jen světelná léta vzdáleno

Já, mé myšlenky jsou posety květinami
Jak bouře na oceánu, jak měsíc podobající se bobuli vavřínu
Musím odejít, abych nalezl svoji cestu
Sleduji tu cestu a snažím si zapamatovat
Ten život, který se mi míhá před očima
A nic mi nepřihrává

Oceán, tam ta řeka míří
Potřeba uniknout, ta voda ví,
Že jsme blíž než světelná léta vzdáleni
Musím nalézt tu řeku,
Bergamot a vetiver,
to vše mi prochází hlavou a potom upadne pryč
Opustím tu cestu a snažím si zapamatovat
Ten život, který se mi míhá před očima
A nic mi nepřihrává

A nezůstal nikdo, kdo by se ujal vedení
Ale řeknu ti, a ty to vidíš,
Že jsme již blíž než světelná léta vzdáleni
Tady se napoj, a nech se svézt
Řeka se vylévá do přílivu
A padá do oceánu

Ta řeka do oceánu plyne
Radost přináší spodním proudům
A nic z toho mi nepřihrává
Není již čím házet
Není zázvor, citrón, či indigo,
Stonek koriandru, a slaměná růže
Síla o odvaha zvítězí
Ty privilegované a znavené oči
Říční básník hledá nevinnost
Tady se napoj, a nech se svézt
Řeka se vylévá do přílivu
A to všechno přihrává tobě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy