Texty písní R.E.M. Automatic for the People Try Not To Breathe

Try Not To Breathe

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I will try not to breathe.
I can hold my head still with my hands at my knees.
These eyes are the eyes of the old, shiver and fold.

I will try not to breathe.
This decision is mine. I have lived a full life
and these are the eyes that I want you to remember. Oh.

I need something to fly over my grave again.
I need something to breathe.

I will try not to burden you.
I can hold these inside. I will hold my breath
until all these shivers subside,
just look in my eyes.

I will try not to worry you.
I have seen things that you will never see.
Leave it to memory me. I shudder to breathe.

I want you to remember. Oh. (you will never see)
I need something to fly (something to fly)
over my grave again. (you will never see)
I need something to breathe. (something to breathe)
Baby, don't shiver now.
Why do you shiver now? (I will see things you will never see)
I need something to fly (something to fly)
over my grave again. (I will see things you will never see)
I need something to breathe. Oh. Oh. Oh.

I will try not to worry you.
I have seen things that you will never see.
Leave it to memory me. Don't dare me to breathe.

I want you to remember. Oh. (you will never see)
I need something to fly (something to fly)
over my grave again. (you will never see)
I need something to breathe. (something to breathe)
Baby, don't shiver now.
Why do you shiver now? (I will see things you will never see)
I need something to breathe. (something to breathe - I have seen things
you will never see)
I want you to remember.
Já zkusím ne dýchat.
Nemůžu moji hlavu ještě s rukou na moje kolena.
Tyto oči jsou oči staré, třesavka a fold.

Já zkusím ne dýchat.
Toto rozhodnutí je moje. Jsem žil na plný života
a to jsou oči, že chci tě mít na paměti. Aha.

Potřebuju něco k letu nad mým hrobem znovu.
Potřebuju něco dýchat.

Já zkusím ne zatěžovat vás.
Jsem schopen pojmout tyto dovnitř. Já zadrží dech
dokud všechny tyto třesavka opadnou,
Jen podívejte se v mých očích.

Já zkusím ne strach vás.
Viděl jsem věci, které už nikdy vidět.
Nech to na mě paměť. I otřesení dýchat.

Chci, abyste si zapamatovali. Aha. (budete nikdy vidět)
Potřebuju něco k letu (něco k letu)
můj hrob znovu. (budete nikdy vidět)
Potřebuju něco dýchat. (něco dýchat)
Baby, nejsou třesavka nyní.
Proč se chvět teď? (Uvidím, co vám nikdy nebude vidět)
Potřebuju něco k letu (něco k letu)
můj hrob znovu. (Uvidím, co vám nikdy nebude vidět)
Potřebuju něco dýchat. Aha. Aha. Aha.

Já zkusím ne strach vás.
Viděl jsem věci, které už nikdy vidět.
Nech to na mě paměť. Nenechte si odváží mě dýchat.

Chci, abyste si zapamatovali. Aha. (budete nikdy vidět)
Potřebuju něco k letu (něco k letu)
můj hrob znovu. (budete nikdy vidět)
Potřebuju něco dýchat. (něco dýchat)
Baby, nejsou třesavka nyní.
Proč se chvět teď? (Uvidím, co vám nikdy nebude vidět)
Potřebuju něco dýchat. (něco dýchat - jsem viděl věci,
už nikdy vidět)
Chci, abyste si zapamatovali.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy