Texty písní R.E.M. Fables of the Reconstruction Wendell Gee

Wendell Gee

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

That's when Wendell Gee takes a tug
Upon the string that held the line of trees
Behind the house he lived in
He was reared to give respect
But somewhere down the line he chose
To whistle as the wind blows
Whistle as the wind blows, with me

He had a dream one night
That the tree had lost its middle
So he built a trunk of chicken wire
To try to hold it up
But the wire, the wire turned to lizard skin
And when he climbed inside
There wasn't even time to say
Goodbye to Wendell Gee
So whistle as the wind blows
Whistle as the wind blows, with me

If the wind were colors
And if the air could speak
Then whistle as the wind blows
Whistle as the wind blows
To je, když Wendell No trvá remorkér
Po řetězec, který držel linii stromů
Za žil v domě
On byl chován k dodržování
Ale někde úplně si vybral
Chcete-li pískat, jak vítr fouká
Pískat, jak vítr fouká, se mnou

Měl sen jedné noci
To stromu ztratila své střední
Tak vystavěl kufru kuřecí drát
Chcete-li, aby zkuste to
Ale drátu, drátu, aby se obrátil ještěrčí kůže
A když lezl dovnitř
Nebyl ani čas říci
Na shledanou na Wendell jé
Takže pískat jako vítr fouká
Pískat, jak vítr fouká, se mnou

Pokud větru byly barvy
A kdyby mohl mluvit vzduchu
Pak pískat jako vítr fouká
Pískat, jak vítr fouká
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy