Texty písní R. Kelly "R" If I Could Turn Back The Hands Of Time

If I Could Turn Back The Hands Of Time

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

How did I ever let you slip away
Never knowing I'd be singing this song some day
And now I'm sinking, sinking to rise no more
Ever since you closed the door

[1] - If I could turn, turn back the hands of time
Then my darlin' you'd still be mine
If I could turn, turn back the hands of time
Then darlin' you, you'd still be mine

Funny, funny how time goes by
And blessings are missed in the wink of an eye
Why oh why oh why should one have to go on suffering
When every day I pray please come back to me

[Repeat 1]

And you had enough love for the both of us
But I, I, I did you wrong, I admit I did
But now I'm facing the rest of my life alone, whoa

[Repeat 1]

I'd never hurt you (If I could turn back)
Never do you wrong (If I could turn back)
And never leave your side (If I could turn back)
If I could turn back the hands

There'd be nothing I wouldn't do for you
(If I could turn back)
Forever honest and true to you
(If I could turn back)
If you accept me back in your heart, I love you
(If I could turn back the hands)

(If I could turn back)
That would be my will
(If I could turn back)
Darlin' I'm begging you to take me by the hands
(If I could turn back the hands)

I'm going down, yes I am
(If I could turn back)
Down on my bended knee, yeah
(If I could turn back)
And I'm gonna be right there until you return to me
(If I could turn back the hands)

(If I could turn back)
If I could just turn back that little clock on the wall
(If I could turn back)
Then I'd come to realize how much I love you
Love you love you love you
(If I could turn back the hands)
Jak jsem Tě kdy mohl nechat vyklouznout?
To nikdy nepochopím
Zpíval jsem tuhle písničku v některý den
A teď klesám,
klesám, abych se nikdy víc nezvedl
Od Té doby, co jsi za sebou zavřela dveře

Kdybych mohl posunout,
posunout zpět ručičky času
Pak, má drahá, bys byla stále moje
Kdybych mohl posunout,
posunout zpět ručičky času
Pak, má drahá, bys byla stále moje

Je bláznivé, bláznivé, jak čas plyne
A požehnání je promarněno
v jediném okamžiku
Proč, oh proč, oh proč by se jeden
musel dál trápit
Když se každý den modlím
Prosím, pojď zpátky ke mně

Kdybych mohl posunout,
posunout zpět ručičky času
Pak, má drahá, bys byla stále moje
Kdybych mohl posunout,
posunout zpět ručičky času
Pak, má drahá, bys byla stále moje

A Ty jsi měla dost lásky pro nás oba
Ale já, já, já Ti ublížil, připouštím, udělal jsem to
Ale teď čelím
osamělý zbytku mého života, prrr

Kdybych mohl posunout,
posunout zpět ručičky času
Pak, má drahá, bys byla stále moje
Kdybych mohl posunout,
posunout zpět ručičky času
Pak, má drahá, bys byla stále moje

Nikdy bych Ti neublížil
(Kdybych mohl posunout)
Nikdy bych Ti neublížil
(Kdybych mohl posunout)
Kdybys mě přijala
zpátky do svého srdce, já Tě miluji
(Kdybych mohl posunout ručičky zpět)

Není nic, co bych pro Tebe neudělal
(Kdybych mohl posunout)
Navždy poctivý a Tobě věrný
(Kdybych mohl posunout)
Kdybys mě přijala
zpátky do svého srdce, já Tě miluji
(Kdybych mohl posunout ručičky zpět)

(Kdybych mohl posunout)
Byla by to má vůle
(Kdybych mohl posunout)
Drahá, prosím Tě,
abys mě vzala za ruce
(Kdybych mohl posunout ručičky zpět)

Klesám dolů, ano, klesám
(Kdybych tak mohl posunout)
Dolů na kolena, jasně
(Kdybych mohl posunout)
A budu právě tady
doku se nevrátíš ke mně
(Kdybych mohl posunout ručičky zpět)

(Kdybych mohl posunout)
Kdybych jen mohl posunout
ty malé hodiny na zdi
(Kdybych mohl posunout)
Pak bych ukázal,
jak moc Tě miluji
Miluji Tě, miluji Tě, miluji Tě
(Kdybych mohl posunout ručičky zpět)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy