Texty písní R. Kelly Unfinished Business The Return

The Return

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Halt! Who goes there?
It is I sire Tone from Brooklyn.
Well, speak up man what is it?
News from the East sire! THE BEST OF BOTH WORLDS HAS RETURNED!

[Verse 1: Jay-Z (R. Kelly)]
Mirror, Mirror on the wall, who is the freshest of them all?
I love ‘em all but none of yall can fuck with the double suicide doors on that black phantom,
Fuck em all
We got hits like a 30 shot clip when we throw one in the air everybody hit the floor
Holla atcha boy, boys, when we boys so we bringin out them toys
Lane to lane on the dana danes
We give you noise man when the year change we change, nigga we right here
We can go bang for bang
We can go clip for clip nigga chain for chain
We can go bitch for bitch got a pretty young thing
That I keep by my hip like my celly that ring, sing!
(Me and Michelle at the hotel while Jay and Tone on the way to the after party got the ladies sayin
OH! Best of Both Worlds)
Best of Both Worlds and we rock the globe
You knamsayin
Ya boy H-O wit Kels we not playin
Losers lose so when we does what we do we win
Then win again like de ja vu
Then we win again like MJ do
Three-peat then retreat the waters that’s blue
Young scrappy this what grown men do lets move!

[Chorus: R. Kelly (2x)]
In this arena, arena
All we wanna see is them hands up, hands up
This is for them hustling boys and girls
It’s the return of Best of Both Worlds
(Nothin can hold us now!)

[Verse 2: R. Kelly]
Now all the ladies love Kels cause Kels is fresh
And plus Kels got “superpimp” ‘cross his chest
I got a phat gold chain and I drop top Lex
And when im rollin thourhg ya hood I be causin wrecks
Man I’m a gigalo, Air Force Ones and fresh linen
I be in the club while my chrome still spinnin
Ladies line up in a single file line just to hit a ?? I’ll sing ‘em a few lines like (Me and
Michelle at the hotel while Jay and Tone on the way to the after party got the ladies sayin OH!
Best of Both Worlds!)
Shuttin it down you knamean
Kels and Jigga man bacl on the scene
Step up in the club so fresh and so clean
Ladies be like damn! BLING! BLING! BLING
Hov rap and I SING! SING! SING
H to the O and the R&B King, before we do a show its like CHING! CHING! CHING!
So Lodi Dodi, we likes to party, we don’t start fights we don’t bother nobody
The good news is haters we gat a lotta dough, bad news is it’s the return of Best of Both…

[Chorus]

[Bridge: R. Kelly]
We on a world tour wit Jay and my man
Goin each and everywhere wit the mic in our hand
London, Paris, New York, D.C., Detroit, From Chi-Town to Cali
We on a world tour wit Kels and ya man
Goin each and everywhere wit the mic in our hand
Philly, Jersey, Dallas, St. Louis, Miami
Best of Both comin to ya city!
Stůj! Kdo je tam?
I to je otcem tónů z Brooklynu.
No, ozvěte se člověk co to je?
Novinky z východu pane! NEJLEPŠÍ Z OBOU SVĚTŮ se vrátil!

[Verse 1: Jay-Z (R. Kelly)]
Zrcadlo, zrcadlo na zdi, který je nejčerstvější z nich?
I love 'em všechny, ale žádný z yall může souložit s dvojnásobnou sebevraždu dveře na té černé fantom,
Kurva je všechny
Máme hity jako 30 výstřel klip, když jsme házet jeden ve vzduchu všichni dopadla na podlahu
Holla atcha kluk, kluci, když jsme kluci, takže jsme se jim přinesu hračky
Lane se na Lane dana Danes
Dáme vám hluk člověka, když meziroční změna změníme, nigga jsme tady
Můžeme jít bang bang pro
Můžeme jít klip pro klip nigga řetěz pro řetězové
Můžeme jít feny děvka dostal docela mladá věc
Že jsem se držet od boku jako můj celly, že prsten, zpívat!
(Já a Michelle v hotelu, zatímco Jay a tónů na cestě k after party dostal dámy říct
OH! To nejlepší z obou světů)
To nejlepší z obou světů a my rock světa
Jste knamsayin
Ya boy H-O vtip Kels jsme nehraju
Poražení ztratit, takže když jsme se dělá to, co děláme my vyhrát
Pak vyhrát znovu, jako de ja vu
Pak jsme vyhrát opět jako MJ dělat
Tři-rašelina pak ustoupit vody, který je modrý
Mladý rozkouskovaný to, co dospělí muži si nechá pohybovat!

[Chorus: R. Kelly (2x)]
V této aréně, arena
Vše, co chtějí vidět, je jim ruce nahoru, ruce nahoru
To je pro ně shánějí chlapce a dívky
Je to návrat nejlepší z obou světů
(Nic pojme nám!)

[Verse 2: R. Kelly]
Teď všechny dámy láska Kels příčina Kels je čerstvé
A plus Kels dostal "superpimp" 'kříž na hrudi
Mám phat zlatý řetízek a já kapka top Lex
A když im rollin thourhg ya kapuce bych causin vraky
Jsem muž gigalo Air Force Ones a čerstvé prádlo
Já být v klubu, zatímco mí chrom ještě spinnin
Dámy line up v jednom souboru řádek jen trefit? Budu zpívat 'em pár řádků, jako je (ME a
Michelle v hotelu, zatímco Jay a tónů na cestě k after party dostal dámy říct OH!
To nejlepší z obou světů!)
Shuttin ho můžete knamean
Kels a Jigga muž BaCl na scéně
Step up v klubu tak svěží a tak čisté
Dámy být jako zatraceně! BLING! BLING! BLING
Hov rap a zpívám! Zpívat! Zpívat
H O a R & B King, než jsme se ukázat, je to jako Ching! Ching! Ching!
Takže Lodi Dodi, jsme rád na party, nezačneme bojuje nemáme trápit nikdo
Dobrou zprávou je, nenávidící jsme gat Lotta těsto, špatnou zprávou je, že je to návrat nejlepší z obou ...

[Chorus]

[Bridge: R. Kelly]
Jsme na cestě kolem světa vtip Jay a můj muž
Goin každý a všude vtip mic v našich rukou
Londýn, Paříž, New York, DC, Detroit, z Chi-Town do Cali
Jsme na světové turné Kels vtip a zatím člověk
Goin každý a všude vtip mic v našich rukou
Philly, Jersey, Dallas, St Louis, Miami
To nejlepší z obou sem se tě město!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy