Texty písní Rage Against The Machine Renegades Microphone Fiend

Microphone Fiend

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Yo, I was a fiend before I became a teen
I melted microphone instead of cones of ice cream
Music orientated so when hip-hop was originated
Fitted like pieces of puzzles, complicated
Shot grabbed the mic and try to say, " Yes y'all!"
They tried to take it, and say that I'm too small
Cool, 'Cause I don't get upset
I kick a hole in the speaker, pull the plug, then I jet
Back to the lab ...without a mic to grab
So then I add all the rhymes I had
One after the another one, then I make another one
To dis the opposite then ask if the brother's done
I get a craving like I fiend for nicotine
But I don't need a cigarette, know what I mean?
I'm raging, ripping up the stage and
Don't it sound amazing 'cause every rhyme is made and
Thought of, Cuz it's sort of...an addiction,
Magnatized by the mixing

E-F-F-E-C-T
A smooth operator operating correctly.
An E-F-F-E-C-T
A smooth operator operating correctly.
E-F-F-E-C-T
A smooth operator operating correctly.
An E-F-F-E-C-T
A smooth operator operating correctly.

But back to the problem, I gotta habit,
You can't solve it, you silly rabbit
The prescription is a hypertone that's thorough when
I fiend for a microphone like heroin
Soon as the bass kicks, I need a fix
Gimme a stage and a mic and a mix
And I'll put you in a mood or is it a state of
unawareness? Beware, it's the reanamator!
A menace to a microphone, a lethal weapon
An assasinator, if the people ain't stepping
You see a part of me that you never seen
When I'm fiending for a microphone.
Cause I take it to the maximum, I can't relax see, I'm
Hype as a hyperchrondriac 'cause the rap be one
Hell of a antidote, something you can't smoke
More than dope, you're trying to move away but you can't, you're broke
More than cracked up, you should have backed up
For those who act up need to be more than smacked up

E-F-F-E-C-T
A smooth operator operating correctly.
An E-F-F-E-C-T
A smooth operator operating correctly.
An E-F-F-E-C-T
A smooth operator operating correctly.
An E-F-F-E-C-T
A smooth operator operating correctly.

A smooth operator operating correctly.
A smooth operator operating correctly.
A smooth operator operating correctly.
A smooth operator operating correctly.

Uh!

Music orientated so when hip-hop was originated ...originated
Fitted like pieces of puzzles, complicated ...complicated
Music orientated so when hip-hop was originated ...originated
Fitted like pieces of puzzles, complicated ...complicated
Music orientated so when hip-hop was originated ...originated
Fitted like pieces of puzzles, complicated ...complicated
Music orientated so when hip-hop was originated ...originated
Fitted like pieces of puzzles, complicated ...complicated
Music orientated so when hip-hop was originated
Fitted like pieces of puzzles, complicated
Music orientated so when hip-hop was originated
Fitted like pieces of puzzles, complicated
Music orientated so when hip-hop was originated
Fitted like pieces of puzzles, complicated
Music orientated so when hip-hop was originated
Fitted like pieces of puzzles, complicated

'Cause I'm an E-F-F-E-C-T
A smooth operator operating correctly
An E-F-F-E-C-T
A smooth operator operating correctly
An E-F-F-E-C-T
A smooth operator operating correctly
An E-F-F-E-C-T
A smooth operator operating correctly

A smooth operator operating correctly
A smooth operator operating correctly
A smooth operator operating correctly
'Cause I'm an E-F-F-E-C-T
Jo, byl jsem zloduch, než jsem se stala teen
I rozpuštěné mikrofon místo kuželů zmrzliny
Hudba orientované Takže když hip-hop vznikl
Vybaven jako kusy hádanky, komplikované
Shot popadl mikrofon a snaží se říci: "Ano, vám všem!"
Snažili se brát, a říkat, že jsem moc malá
Pohodě, protože nemám rozčilovat
I Kick díru v reproduktoru, zatáhněte za konektor, pak jsem jet
Zpět do laboratoře ... bez mikrofonu chytit
Tak jsem přidat všechny rýmy jsem
Jeden po další, pak udělám další
K dis opak pak žádat v případě, že bratr to udělal
Mám chuť, jako bych ďáblem na nikotinu
Ale nemyslím si, potřebuju cigaretu, víte, co myslím?
Já jsem zuřila, trhá jeviště a
Ne to zní neuvěřitelné, protože každý rým je a
Myšlenka, Cuz je to něco ... závislost,
Magnatized ze směsi

E-F-F-E-C-T
Smooth Operator správně.
E-F-F-E-C-T
Smooth Operator správně.
E-F-F-E-C-T
Smooth Operator správně.
E-F-F-E-C-T
Smooth Operator správně.

Ale zpět k problému, musím zvyk,
Nemůžete vyřešit, ty hloupé králík
Recept je hypertone, který je důkladná, když
I ďábel na mikrofon, jako je heroin
Jakmile basu kopy, potřebuji opravit
Dejte mi jeviště a MIC a mix
A já vás do nálady, nebo je to stav
nevědomí? Dejte si pozor, je to reanamator!
Jako hrozba pro mikrofon, smrtící zbraň
Assasinator, pokud lidé nejsou odrazovým
Můžete vidět část mě, že jste nikdy neviděli
Když jsem fiending pro mikrofon.
Protože jsem si to na maximum, nemohu odpočívat vidět, jsem
Hype jako hyperchrondriac, protože rap je jeden
Peklo antidotum, něco, co nemůžete kouřit
Více než drogy, snažíte se vzdálit, ale nemůžete, jste porušil
Více než reklamě, měli jste zálohovali
Pro ty, kteří potřebují jednat až na více než zavání až

E-F-F-E-C-T
Smooth Operator správně.
E-F-F-E-C-T
Smooth Operator správně.
E-F-F-E-C-T
Smooth Operator správně.
E-F-F-E-C-T
Smooth Operator správně.

Smooth Operator správně.
Smooth Operator správně.
Smooth Operator správně.
Smooth Operator správně.

Uh!

Hudba orientované tak, když vznikl hip-hop ... vznikl
Vybaven jako kusy hádanky, složité ... komplikované
Hudba orientované tak, když vznikl hip-hop ... vznikl
Vybaven jako kusy hádanky, složité ... komplikované
Hudba orientované tak, když vznikl hip-hop ... vznikl
Vybaven jako kusy hádanky, složité ... komplikované
Hudba orientované tak, když vznikl hip-hop ... vznikl
Vybaven jako kusy hádanky, složité ... komplikované
Hudba orientované Takže když hip-hop vznikl
Vybaven jako kusy hádanky, komplikované
Hudba orientované Takže když hip-hop vznikl
Vybaven jako kusy hádanky, komplikované
Hudba orientované Takže když hip-hop vznikl
Vybaven jako kusy hádanky, komplikované
Hudba orientované Takže když hip-hop vznikl
Vybaven jako kusy hádanky, komplikované

"Protože jsem E-F-F-E-C-T
Smooth Operator pracuje správně
E-F-F-E-C-T
Smooth Operator pracuje správně
E-F-F-E-C-T
Smooth Operator pracuje správně
E-F-F-E-C-T
Smooth Operator pracuje správně

Smooth Operator pracuje správně
Smooth Operator pracuje správně
Smooth Operator pracuje správně
"Protože jsem E-F-F-E-C-T
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy