Texty písní Rancid Let The Dominoes Fall Thats Just The Way It Is Now

Thats Just The Way It Is Now

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Car Lights flash my eyes
Blinded, Hypnotized
Lord knows I'm living
and I'm never coming back
Now one generation dies
Next one wins the prize
and that's the big surprise
There's demise in all of their lies
It's never to late to realize

That's just the way things are
That's just the way it is now [x2]

I walk through the cemetery
It's all empty
Now I put a rose
on the grave of a fallen hero
And I look out into the wild
All I see is emptiness
So much loneliness
I just want forgiveness

That's just the way things are
That's just the way it is now [x2]

When dreams fade away
It won't be long
End up singing the same old song
What went right, What Went Wrong
Bad times here, Good times gone
First rule they always sell
Second rule never tell
Third rule straight to hell
White collar criminals
Living in jail
It's all that they gave
Sold your soul to get paid
Buy you end up in an early grave
Your own neck you can't save
It's a letter that you can't send
It's a wound that will never mend
Pain level peaks at ten
Some stand out Some stand in

That's just the way things are
That's just the way it is now [x2]
Auto světla blesku mé oči
Stínil, Hypnotized
Bůh ví, já žiju
a já jsem se nikdy nevrátím
Teď jedna generace umře
Další jeden vyhraje cenu
a to je velké překvapení
Tam je zánik ve všech svých lží
Je to nikdy pozdě si uvědomit,

To je přesně tak, jak se věci mají
To je přesně tak, jak to je nyní [x2]

I procházka na hřbitov
Je to všechno prázdné
Teď jsem dal růže
na hrobě padlého hrdiny
A já se ven do volné přírody
Všechno, co vidíte, je prázdnota
Tolik samoty
Chci jen odpuštění

To je přesně tak, jak se věci mají
To je přesně tak, jak to je nyní [x2]

Když sny slábnout
Nebude to trvat dlouho
Skončí zpěv stejně staré písně
Co se vpravo, What Went Wrong
Špatné časy zde, Dobré časy pryč
První pravidlo, které vždy prodat
Druhé pravidlo nikdy neřekla
Třetí pravidlo rovnou do pekla
Bílých límečků zločinci
Žijící ve vězení
Je to všechno, že dali
Prodáno vaše duše dostat zaplaceno
Koupit můžete skončit ve předčasného hrobu
Vaše vlastní krk nelze uložit
Je to dopis, že nemůžete poslat
Je to rána, která se nikdy napravit
Úroveň bolesti vrcholy v deset
Některé vynikají Některé stojí v

To je přesně tak, jak se věci mají
To je přesně tak, jak to je nyní [x2]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy