Texty písní Rebecca St. James If I had one chance to tell you something Beautiful stanger

Beautiful stanger

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

“Do you see me?”
The question’s in her eyes
“Do you relate to the pain I can’t disguise?”
Oh, look beyond what you see
The outside is not all there is

Won’t You tell me now when did I see
You in need of water?
Oh, and tell me now, when did I see You
Hungry on the street?
God, I hear You calling out to me
In the voices of the least of these
Calling me to reach beyond my world
To the beautiful stranger
Beautiful Stranger

He does not look like everyone else
Does not fit in anywhere I know
You ask me to be Your hands
And show him now that he is loved

There’s beauty that lies deep within
Waiting to be discovered
God help me see what You see
The diamond in the stone
Krásný cizinec

„Vidíš mě?“
Otázka v jejích očích
„Týká se Tě bolest, kterou nedokážu skrýt?“
Podívej se na druhou stranu, to co vidíš tam
To není všechno, co tam je

Mohl bys mi teď říct, kde tě uvidím,
V nouzi žíznících?
A řekni mi teď, kdy tě uvidím
V nouzi hladovějících na ulici?
Bože, slyším Tě, jak mě voláš
V hlase těch posledních z nejposlednějších
Voláš mě, abych hledala za hranicemi mého světa
U krásného cizince
Krásného cizince

Nevypadá jako někdo jiný
Nezapadá nikam, to vím
Požádals mě, abych byla Tvou rukou
A teď jim ukázala, že je milován

Je to krása, která leží hluboko uvnitř
Čeká, až bude objevena
Bože pomoz mi vidět to, co vidíš Ty
Diamant v kameni

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy