Texty písní Rebecca St. James If I had one chance to tell you something God help me

God help me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

From the deep I cry
I am needing change in my life
I have let the cold creep in and lock my ability to feel (deeply)
Just now a shaft of light shot through my soul
Opening up the windows and the doors
Reaching to the corners and my flaws
Showing my need

I'm running out of time to live
Running out of love to give
Running out of life within
God help me
God help me

I don't care who stares
Never want to be where I have been again
Grace has taken over and drawn me in and I am embracing it
'Cause now I see Your light drawing me close
Overwhelming love I don't deserve
But I'll take the hope You bring, You hold it out to me
Without You

I'm running out of time to live
Running out of love to give
Running out of life within
God help me
God help me

God help me
God help me

I'm running out of time to live
Running out of love to give
Running out of life within
God help me
God help me
Z hloubky volám
potřebuju změnu ve svém životě
nechala jsem chlad do sebe vplížit
a zamčel mé schpnosti, abych je necítila
právě šíp světla zasáhl mou duši
otevírajíce okna a dveře
dosahujíce do všech koutů a nedostatků
ukazujíce mou potřebu

Ubývá mi čas k životu
Ubývá mi láska, kterou bych mohla dát
Ubývá mi život kromě zvolání
Bože pomoz mi
Bože pomoz mi

Nezajímá mě, kdo na mě zírá
nechci znovu být tam, kde jsem byla
milost převzala a přepracovala, já ji teď objmám
protože tě vidím, jak mě Tvoje Světlo táhne blíž
překonává lásku, kterou si nezasloužím
ale já příjmu naději, kterou mi přinášíš, držíš jí pro mě
bez Tebe

Mi ubývá čas k životu
Ubývá mi láska, kterou bych mohla dát
Ubývá mi život kromě zvolání
Bože pomoz mi
Bože pomoz mi


Bože pomoz mi
Bože pomoz mi

Ubývá mi čas k životu
Ubývá mi láska, kterou bych mohla dát
Ubývá mi život kromě zvolání
Bože pomoz mi
Bože pomoz mi
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy