Texty písní Rebecca St. James If I had one chance to tell you something Take all of me

Take all of me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

And I love You
All of my hope is in You
Jesus Christ, take my life
Take all of me, yeah
All of me

You broke the night like the sun
Healed my heart with Your great love
And any trouble I couldn’t bear
You lifted me upon Your shoulders
Love that’s stronger
Love that covers sin
And takes the weight of the world

You stand on mountain tops with me
With You I walk through the valleys
You gave Your only Son for me
Your grace is all I rely on

Love that’s stronger
Love that covers sin
And takes the weight of the world

And I love You so
And I give up my heart to say
I need You so
My everything, O Lord
I love You so
Vezmi si mě celou

A já Tě miluju
Celá má naděje je v Tobě
Ježíši Kriste, vezmi si můj život
Vezmi si mě celou
Mě celou

Ty boříš noc jako Slunce
Uzdravil jsi moje srdce Tvojí velkou láskou
A potíže, které jsem nemohla unést
Jsi mi vzal z ramenou
Láska, která je silnější
Láska, která zakryje hřích
A převezme tíhu světa

Stojíš se mnou na vrcholu hor
S Tebou kráčím údolími
Kvůli mně ses vzdal svého jediného Syna
Tvoje milost je to jediné, na co spoléhám

Láska, která je silnější
Láska, která zakryje hřích
A převezme tíhu světa

Tolik Tě miluju
Pozvedám své srdce, abych Ti řekla
Tolik Tě potřebuju
Mé všechno, Pane
Tolik Tě miluju
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy