Texty písní Rebecca St. James Transform Universe

Universe

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Chorus
Like the river that runs to the sea
The oceans speak of Your love for me
It's wider than I can imagine
Higher than the sky is Your love for me
Like the river that runs to the sea
The sky it speaks of Your love for me
It's wider than I can imagine
And don't have to ever be afraid
Nothing in the universe could take this love away

If I were to fly on the wings of the sunrise
Settle on the farthest side of the sea
If I go up to the heavens You are there
If I make my bed in the depths You're there

If I were to count every thought that You think of me
They would be more than the sand on the shore
When I'm awake You see what I'm thinking
And when I'm asleep You're watching

If I were to walk through the deepest valley
If I were to hide my face in shame
Even there You see what I'm thinking
I can't get away from You

If I were to fly
If I were to go
If I were to ride
On the wings of the dawn
If I were to run
If I were to hide
Even there you know my heart
Lord You know my mind
Refrén
Jako řeka, která teče do moře
Oceán promlouvá Tvou láskou ke mně
Je to širší, než jsem si mohla představit
Vyšší než obloha je Tvá láska pro mě
Jako řeka, která teče do moře
Obloha promlouvá Tvou láskou ke mně
Je to širší, než jsem si mohla představit
A nemusím se nikdy obávat
Nic ve vesmíru nemůže tuhle lásku odebrat

Kdybych létala na křídlech slunečního svitu
Usadit se na nejvzdálenějším břehu moře
Kdybych šla nahoru do nebes, Jsi tam
Kdybych si dělala postel v hloubkách, Jsi tam

Kdybych počítala každou myšlenku, že na mě myslíš
Mohlo by jich být více než písku na břehu
Když jsem vzhůru, vidíš, na co myslím
A když spím, díváš se

Kdybych šla tím nejhlubším údolím
Kdybych si schovávala tvář v hanbě
I tam vidíš, na co myslím
Nemůžu se od Tebe vzdálit

Kdybych létala
Kdybych jela
Kdybych řídila
Na křídlech svítání
Kdybych běžela
Kdybych se skrývala
I tam ty znáš mé srdce
Pane, znáš moji mysl
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy