Texty písní Rhapsody Of Fire The Cold Embrace of Fear Act VI: Erian's Lost Secrets

Act VI: Erian's Lost Secrets

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Over majestic peaks
We hail the fallen kings
Great warriors born to win
Celestial blazing steel

Millions of swords and shields
Flaming the coldest wind
Dark gate, primordial sin
Black legends now revealed

Legend revealed!

Tarish, your blood colored the snow
Why old friend, did you choose the lie?
May your soul now rest in peace
And still ascend to Heaven's glare

Erian's words in our hands
May dry the angels' frozen tears
I feel the way is still so long
This neverending tale will unfold
Will unfold

[Chorus:]
OLD SACRED WISDOM
GREAT HOPE FOR ALL MEN
FOR COUNTLESS KINGDOMS
FOR THE WHOLE KNOWN WORLD

Spirits of winter, lead our way
Between the dangers of this cold land
These ancient pages can not be lost
The glory of Heavens clearly revealed

Sinister voices trapped in the wind
It's following us, dark creeping Har-Kuun
Silent snowfall, spare our lives
The hardest journey still has not began
Has not began

[Chorus:]
OLD SACRED WISDOM
GREAT HOPE FOR ALL MEN
FOR COUNTLESS KINGDOMS
FOR THE WHOLE KNOWN WORLD

A new fate for gods and angels
Shines in our hands
The lost words of raging Heavens
Storm the walls of Kron

The ancient fires of Har-Kuun
The ancient fires of Har-Kuun
Har-Kuun, Har-Kuun

ILLUMINATI SUMUS
ADHUS DIVINITUS
PRAEDITIO MALEDICTUM
INFERNUS REX FOEDUS
HIBERNUS TEMPUS ANNI
VENTORUM FURIA
OBSCURITAS NATURAE
AETERNA TENEBRA

ILLUMINATI SUMUS
ADHUS DIVINITUS
PRAEDITIO MALEDICTUM
INFERNUS REX FOEDUS
HIBERNUS TEMPUS ANNI
VENTORUM FURIA
OBSCURITAS NATURAE
AETERNA TENEBRA
Za majestátnými vrcholy
Voláme padlé krále
Velké válečníky zrozené k vítězství
Nebesky blyštící ocel

Miliony mečů a štítů
Planoucí v nejchladnějším větru
Temná brána, prvotní hřích
Temné legendy právě odhaleny

Legenda odhalena!

Tarishi, tvá krev zbarvila sníh
Proč, starý příteli, sis zvolil lež?
Nechť může tvá duše teď odpočívat v pokoji
A stále se povznést k Nebeské záři

Erianova slova v našich rukou
By mohla vysušit zmrzlé slzy andělů
Cítím, že ta cesta je stále tak dlouhá
Tenhle nekonečný příběh se naplní
Naplní

[Refrén:]
STARÁ POSVÁTNÁ MOUDROST
VELKÁ NADĚJE PRO VŠECHNY LIDI
PRO NESČETNÁ KRÁLOVSTVÍ
PRO CELÝ ZNÁMÝ SVĚT

Duchové zimy, veďte nás cestou
Mezi nebezpečími této chladné země
Tyhle prastaré stránky nemohou být ztraceny
Čistě odhalená Nebeská sláva

Zlověstné hlasy chycené ve větru
Nás pronásledují, temnota prolézá Har-Kuun
Tiché sněžení, ušetři naše životy
Ta nejtěžší výprava ještě nezačala
Nezačala

[Refrén:]
STARÁ POSVÁTNÁ MOUDROST
VELKÁ NADĚJE PRO VŠECHNY LIDI
PRO NESČETNÁ KRÁLOVSTVÍ
PRO CELÝ ZNÁMÝ SVĚT

Nový osud pro bohy a anděly
Září v našich rukách
Ztracená slova běsnících Nebes
Otřásají Kronovými zdmi

Pradávé ohně z Har-Kuun
Pradávé ohně z Har-Kuun
Har-Kuun, Har-Kuun

JSME OSVÍCENI
PROZATÍM ZNAMENITĚ
STIŽENI POMLUVOU
PODLÝ PEKELNÝ KRÁL
ZIMNÍ SLUNOVRAT
BŘIŠNÍ ZUŘIVOST
NEJASNOST PŘÍRODY
VĚČNÁ TEMNOTA

JSME OSVÍCENI
PROZATÍM ZNAMENITĚ
STIŽENI POMLUVOU
PODLÝ PEKELNÝ KRÁL
ZIMNÍ SLUNOVRAT
BŘIŠNÍ ZUŘIVOST
NEJASNOST PŘÍRODY
VĚČNÁ TEMNOTA
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy