Texty písní Rhapsody Of Fire Triumph Or Agony The Myth Of The Holy Sword

The Myth Of The Holy Sword

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

After the victory of the angels over hell
these old lands became a new reason for war
elves and men all united against new darklords
it's the time of the three elvish wars

During the third one in Galfor's old mines
Naimur was captured by Atlon, 'hell's fury'
he got tortured by the darklord with the emerald stone
and his brother left alone with the bleeding soul

He took the stone
he forged a sword

AND HE ASKED TO THE ANGELS
TO FILL IT WITH MIGHT
SO IT WAS BORN THE MYTH OF THE HOLY SWORD
AND HE ASKED TO THE ANGELS
TO FILL IT WITH MIGHT
SO IT WAS BORN

After some years the elves' new attack
dramatic battles and rivers of blood
and for Loinir came the chance to avenge Naimur's death
just a strike of the sword, hell's last breath

He felt too much power in that blade
he gave it to the wizards to discover why
and the wizards knew right away
that sword could have been a threat
in the hands of the wrong man or darklords

The wizards knew
the stone was filled

WITH THE GLORY OF ANGELS
WHO ENCHANTED THAT BLADE
THEY HIDE IT WELL BEYOND THE IVORY GATES
WITH THE GLORY OF ANGELS
WHO ENCHANTED THAT BLADE
THEY HIDE IT WELL

Vita e morte
spazio e tempo
sulla sacra
lama divina
Vita e morte
spazio e tempo
nel suo verde cuore
di luce pura

You know well what happened then
the Loregard's warrior and his quest
he was the chosen to find the blade
far beyond the mystic gates
Akron's army could be stopped
thanks to that holy sword
now it lies somewhere deep
in the Algalord's raging sea

AND HE ASKED TO THE ANGELS
TO FILL IT WITH MIGHT
SO IT WAS BORN THE MYTH OF THE HOLY SWORD
AND HE ASKED TO THE ANGELS
TO FILL IT WITH MIGHT
SO IT WAS BORN
Po vítězství andělů nad démony
tyhle stará uzemí se stala novým důvodem k válce
všichni elfové a lidé se spojili proti novým temným pánům
tohle je doba Tří elfských válek.

V době té třetí, ve starých Galforových dolech
Naimur byl Athlonem "Hell's Fury" zajat
a temný pán ho mučil smaragdovým kamenem
a jeho bratr uprchl s krvácející duší

Vzal sebou kámen
Ukoval meč

A POŽÁDAL ANDĚLY
ABY JEJ MOCI NAPLNILI
A TAK SE ZRODIL MYTUS O SVATEM MECI
A POŽÁDAL ANDELY
ABY JEJ MOCÍ NAPLNILI
A TAK SE ZRODIL

Po nekolika letech elfové opet útočí
dramatické bitvy a potoky krve
a pro Lornira přišla šance pomstít Naimurovu smrt
jen jeden úder mečem, poslední výdech pekla

Ucítil v meči příliš síly
dal jej Mágům, aby zjistili proč
a Magové zjistili hned,
že meč by mohl být hrozbou,
v rukou nesprávných nebo pánů Temných

Mágové věděli
že kámen byl naplněn

SLÁVOU ANDĚLŮ
KTEŘÍ OČAROVALI TEN MEČ
DOBŘE JEJ UKRYLI ZA SLONOVINOVÝMI DVEŘMI
SE SLAVOU ANDĚLŮ
KTEŘÍ OČAROVALI MEČ
DOBŘE UKRYLI JEJ

Vita e morte
spazio e tempo
sulla sacra
lama divina
Vita e morte
spazio e tempo
nel suo verde cuore
di luce pura

Dobře víte co se pak stalo
Loregardský válečník a jeho úkol
byl vybrán aby našel meč
daleko za tajemnými branami
Akronova armada může být zastavena
díky tomuto svatému meči
Teď leží však hluboko
někde v Algalordském zuřícím moří...

A POŽÁDAL ANDĚLY
ABY JEJ MOCI NAPLNILI
A TAK SE ZRODIL MYTUS O SVATEM MECI
A POŽÁDAL ANDELY
ABY JEJ MOCÍ NAPLNILI
A TAK SE ZRODIL.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy