Texty písní Rise Against Endgame Broken Mirrors

Broken Mirrors

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hey, man did you hear
Your final days are near?
A free fall of fire and ice
And explosions in the sky

A fate that we deserve
There's no escape, no
No it's your turn
Now it's your turn

It's been years
Since our luck ran out and left us here
Like broken mirrors
Ten million shards of glass and tears
But now we are
Awake enough to shatter what we hate
Like broken mirrors
Reflections of an unfamiliar face

Hey, hey!

Hey, man, you got the time?
Hey, can I trouble you for a light
No, me? no, I'm not the old town crier
I'm the one who sets it all on fire

A fate that we deserve
And there's no escape
No, it's your turn
Now it's your turn

It's been years
Since our luck ran out and left us here
Like broken mirrors
Ten million shards of glass and tears
But now we are
Awake enough to shatter what we hate
Like broken mirrors
Reflections of an unfamiliar face

We hide from the mirrors
They might show our scars
And there is
The person we want to be
The people we are (the people we are)
Defend your reflection
Smash what you see
And let's restart
Cuz mirrors can't see our heart

It's been years
Since our luck ran out and left us here
Like broken mirrors
Ten million shards of glass and tears
But now we are
Awake enough to shatter what we hate
Like broken mirrors
Like broken mirrors
Like broken mirrors
Like broken mirrors
Like broken mirrors
Reflections of an unfamiliar face
Hey, člověče slyšel jsi, že
Tvoje poslední dny jsou blízko?
Volný pád z ohně a ledu
A výbuchy na obloze

Osud, který si zasloušíme
Není úniku
Ne, teď je řada na Tobě
Teď je řada na Tobě

Byly to roky
Kdy se naše štěstí vyčerpalo a opustilo nás tady
Jako rozbitá zrcadla
Deset milionů skleněných střepů a slz
Ale teď jsme
Probuzení natolik, zničit to co nenávidíme
Jako rozbitá zrcadla
Odrazy neznámé tváře

Hey, hey!

Hey, člověče, máš čas?
Hey můžu mít problém na světle
Ne, já? Ne, já nejsem stáré vyvolávací město
Jsem ten kdo to všechno nastaví na oheň

Osud, který si zasloušíme
Není úniku
Ne, teď je řada na Tobě
Teď je řada na Tobě

Byly to roky
Kdy se naše štěstí vyčerpalo a opustilo nás tady
Jako rozbitá zrcadla
Deset milionů skleněných střepů a slz
Ale teď jsme
Probuzení natolik, zničit to co nenávidíme
Jako rozbitá zrcadla
Odrazy neznámé tváře

Skrýváme se před zrcadly
Mohla by ukázat naše jizvy
A tady je
Člověk, kterým chceme být
Lidé, kterými jsme
Chraň svůj odraz
Rozbíj to co vidíš
A začni znovu
Protože zrcadla nemůžou vidět naše srdce

Byly to roky
Kdy se naše štěstí vyčerpalo a opustilo nás tady
Jako rozbitá zrcadla
Deset milionů skleněných střepů a slz
Ale teď jsme
Probuzení natolik, zničit to co nenávidíme
Jako rozbitá zrcadla
Jako rozbitá zrcadla
Jako rozbitá zrcadla
Jako rozbitá zrcadla
Jako rozbitá zrcadla
Odrazy neznámé tváře
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy