Texty písní Rise Against Endgame Satellite

Satellite

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You can't feel the heat
Until you hold your hand over the flame
You have to cross the line
Just to remember where it lays
You won't know your worth now, son
Until you take a hit
And you won't find the beat
Until you lose yourself in it

That's why we won't back down
We won't run and hide
Ya, cause these are the things we can't deny
I'm passing over you like a satellite
So catch me if I fall
That's why you stick to your game plans and party lines
But at night we're conspiring by candlelight
We are the orphans of The American dreams
So shine your light on me

You can't fill your cup
Until you empty all it has
You can't understand
What lays ahead
If you don't understand the past
You'll never learn to fly now
Till you're standing at the cliff
And you can't truly love until you've given up on it

That's why we won't back down
We won't run and hide
Ya, cause these are the things we can't deny
I'm passing over you like a satellite
So catch me if I fall
That's why you stick to your game plans and party lines
But at night we're conspiring by candlelight
We are the orphans of The American dreams
Oh shine your light on me

She told me that she never
Could face the world again
So I offered up a plan:

We'll sneak out while they sleep
And sail off in the night
We'll come clean and start over
The rest of our lives
When we're gone we'll stay gone
Out of sight, out of mind
It's not too late
We have the rest of our lives

We'll sneak out while they sleep
And sail off into the night
We'll come clean and start over
The rest of our lives
When we're gone we'll stay gone
Out of sight, out of mind
It's not too late
We have the rest of our lives
The rest of our lives
The rest of our lives

Because we won't back down
We won't run and hide
Yeah cause these are the things we can't deny
I'm passing over you like a satellite
So catch me if I fall
That's why we stick to your game plans and party lines
But at night we're conspiring by candlelight
We are the orphans of The American dreams
Oh shine your light on me

And we won't back down
We won't run and hide
Yeah cause these are the things we can't deny
I'm passing over you like a satellite
Cause these are the things that we can't deny now
This is a life that you can't deny us now
Nemůžeš cítit teplo
Dokud nedáš ruku nad plamen
Musíš překročit čáru
Jen aby sis připomněl, kde leží
Nebudeš znát svojí cenu, synu
Dokud nedostaneš ránu
A nenajdeš rytmus
Dokud se v něm neztratíš

Proto se nevrátíme zpátky
Nebudeme utíkat a schovávat se
Protože toto jsou věci, které nemůžeme popřít
Přelétám nad tebou jako satelit
Tak mě chyť, když spadnu
Proto jsme přilepeni k herním plánům a politickým stranám
Ale v noci se spikáváme při svíčkách
Jsme sirotci Amerických snů
Tak na mě rozzař své světlo

Nemůžeš naplnit svůj hrnek
Dokud ho uplně nevyprázdníš
Nemůžeš pochopit
Co leží vepředu
Když nerozumíš minulosti
Nikdy se nenaučíš létat
Dokud nestojíš na útesu
A nepoznáš opravdovou lásku, dokud se ji nepoddáš

Proto se nevrátíme zpátky
Nebudeme utíkat a schovávat se
Protože toto jsou věci, které nemůžeme popřít
Přelétám nad tebou jako satelit
Tak mě chyť, když spadnu
Proto jsme přilepeni k herním plánům a politickým stranám
Ale v noci se spikáváme při svíčkách
Jsme sirotci Amerických snů
Tak na mě rozzař své světlo

Řekla mi, že už nikdy
By nemohla znovu čelit světu
Tak jsem nabídl plán:

Vyklouzneme, zatímco spí
A v noci odplujeme
Očistíme se a začneme znovu
Zbytky svých životů
Když jsme pryč, zůstaneme pryč
Pryč z dohledu, pryč z mysli
Ještě není pozdě
Máme zbytky svých životů

Vyklouzneme, zatímco spí
A v noci odplujeme
Očistíme se a začneme znovu
Zbytky svých životů
Když jsme pryč, zůstaneme pryč
Pryč z dohledu, pryč z mysli
Ještě není pozdě
Máme zbytky svých životů
Zbytky svých životů
Zbytky svých životů

Protože se nevrátíme
Nebudeme utíkat a schovávat se
Yeah protože toto jsou věci, které nezapřeme
Přelétám nad tebou jako satelit
Tak mě chyť, když spadnu
A tak jsme se přilepili k herním plánům a politickým stranám
Ale v noci se spikáváme při svíčkách
Jsme sirotci Amerických snů
Tak na mě rozzař své světlo

Ne, my se nevrátíme zpět
Nebudeme utíkat a schovávat se
Yeah protože to jsou věci, které nezapřeme
Přelétám nad tebou jako satelit
Yeah protože to jsou věci, které teď nezapřeme
To je život co teď nezapřeš
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy