Texty písní Rise Against Dirt and Roses

Dirt and Roses

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This city grieves, like widows clasping
Folded flags against their hearts.
Raindrops spill like dirt and roses
On black coffins in the dark.

Not yet corpses, still we rot,
Oblivious to our decay.
Drinking poison drop by drop,
Destined to die...

Unless we save our lives,
From the coming tide,
That seeks to drown us in it's waves.
But if we sell our soul,
For the chance of gold,
Then we'll rue each passing day.

And I swore this place was once was alive.
The streets all pulsed like living veins.
Heart worth beating, coarse with blood.
The buildings breathe each time they sway.

The time of death,
Punctuated by the bells.
The sky turned red,
Then came the rain!

Come on, let's save our lives,
From the coming tide,
That seeks to drown us in it's waves.
But if we sell our soul,
For the chance of gold,
Then we'll rue each passing day.

They drown, they'll crush you from the top
I'd rather die, I would rather chase them down
These worlds are crashing forward, they try to set alight.
Build our true fates while they drown.

Like fallen soldiers on these fields,
We spared our lives.
Bodies hurled up on the wheels.
I swear we tried.
I gave up on on this godforsaken sight,
And felt it all pass by.

Come on, let's save our lives,
From the coming tide,
That seeks to drown us in it's waves.
But if we sell our soul,
For the chance of gold,
Then we'll rue each passing day!

So save our,
(Save our lives)
Our lives, it's coming clear,
Yeah it's becoming clear,
(Coming clear)
To me...

We'll never sell our soul
(Sell our soul)
For the chance of gold
And we'll live each passing day...
Město truchlí, jako oken svírání,
Složené vlajky proti jejich srdcím.
Dešťové kapky jsou roztroušeny jako špína a růže
na černé rakvi ve tmě.

Zatím nezemřelí, stále hnijeme,
Zapomínáme na náš rozklad.
Pití jedu kapku po kapce,
Určeni ke smrti...

Kdybychom nezachránili naše životy,
od přicházejícího přílivu,
snažíc se nás utopit ve svých vlnách,
ale když prodáme své duše,
pro případné peníze,
pak budeme litovat každým dalším dnem.

A já přísahám, toto místo bylo jednou živé,
Všechny ulice pulzovaly jako živé žíly,
Srdci stálo za to bít, hrubě s krví,
Budovy dýchaly, pokaždé se nakláněly.

Čas na smrt,
přerušován zvony,
Nebe zčervenalo,
Pak přišel déšť!

Honem, pojďme zachránit naše životy,
od přicházejícího přílivu,
snažíc se nás utopit ve svých vlnách,
ale když prodáme své duše,
pro případné peníze,
pak budeme litovat každým dalším dnem.

Oni se topí, Ony vás z vrchu rozdrtí,
Raději bych zemřel, Raději bych je následoval dolů.
Tyto světy padají dopředu, snaží se rozsvítit.
Vybudujme naše pravé osudy, zatímco se topí.

Jako padlí vojáci na těchto polích,
Ušetřili jsme naše životy,
Těla pohozena na kola.
Přísahám, my jsme se snažili.
Vzdal jsem to na tom zapadlém místě.
A cítil jsem, jak vše probíhá kolem.

Honem, pojďme zachránit naše životy,
od přicházejícího přílivu,
snažíc se nás utopit ve svých vlnách,
ale když prodáme své duše,
pro případné peníze,
pak budeme litovat každým dalším dnem!

Tak zachraňte nás,
(Zachraňte naše duše)
Naše životy, zřejmě se to blíží,
Yeah, jistě to nastává,
(brzký příchod)
Ke mně..

Nikdy neprodáme naše duše,
(prodat naše duše)
Pro případné peníze
A budeme žít každý další den!!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy