Texty písní Rise Against Siren Song Of The Counter Culture Dancing For Rain

Dancing For Rain

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We're losing daylight but I can't work any faster
Under the veil of dust we go on
Don't close your eyes
What if it all disapears in the shadows
That reach from the stars?

If I held my ground
Would you ask me to change?
This drought bleeds on
Now we're dancing for rain
We drink the air but it's still not the same
These worlds collide
But the distance remains
We point the finger
Never accept the blame
And I know...
I know

Let's go!

The waters come but the fire still rages on here
The men all shrugged their shoulders and left
We sleep so sound in rooms just up the stairs
Will you save us like you saved them?

If I held my ground
Would you ask me to change?
This drought bleeds on
Now we're dancing for rain
We drink the air but it's still not the same
These worlds collide
But the distance remains
We point the finger
Never accept the blame
And I know...
I know

You've bled me dry
But I'm still breathing
I swear I'm sucking dry the sky
And you won't
Ever find us kneeling
Or swallowing your lies

If I held my ground
Would you ask me to change?
This drought bleeds on
Now we're dancing for rain
We drink the air but it's still not the same
These worlds collide
But the distance remains
We point the finger
Never accept the blame
And I know...
I know

This drought bleeds on
This drought bleeds on...
Ztrácíme sluneční světlo ale já nedokážu dělat rychleji
Pod nánosem prachu pokračujeme
Nezavírej oči
Co když to všechno zmizí ve stínech
Které sahají z hvězd?

Když se budu držet země
Budeš mě prosit o změnu?
Tohle sucho vykrvácí
Teď tančíme pro déšť
Pijeme vzduch ale to pořád není to samé
Tyto světy se střetnou
Ale vzdálenost zůstává
Ukazujeme prstem
Nikdy nepříjmeme vinu
A já vím...
Já vím

Pojď!

Voda přichází ale oheň tu pořád zuří
Všichni muži krčí rameny a odchází
Spíme tak zvučně v pokojích nad schody
Zachráníš nás tak jakos zachránil je?

Když se budu držet země
Budeš mě prosit o změnu?
Tohle sucho vykrvácí
Teď tančíme pro déšť
Pijeme vzduch ale to pořád není to samé
Tyto světy se střetnou
Ale vzdálenost zůstává
Ukazujeme prstem
Nikdy nepříjmeme vinu
A já vím...
Já vím

Vykrvácela jsi mě do sucha
Ale já pořád dýchám
Přísahám že vycucám sucho z oblohy
A Ty nás nikdy
Neuvidíš klečet
Nebo polykat Tvé lži

Když se budu držet země
Budeš mě prosit o změnu?
Tohle sucho vykrvácí
Teď tančíme pro déšť
Pijeme vzduch ale to pořád není to samé
Tyto světy se střetnou
Ale vzdálenost zůstává
Ukazujeme prstem
Nikdy nepříjmeme vinu
A já vím...
Já vím

Tohle sucho krvácí
Tohle sucho krvácí...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy