Texty písní Rise Against The Sufferer & The Witness Injection

Injection

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Do you spend your days counting the hours you're awake?
And when night covers the sky you find yourself doing the same
There's a burden you've been bearing in spite of all your prayers
There's a light turned off inside your heart
Can you remember what it's like to care?

Knees are weak, hands are shaking, I can't breathe

So give me the drug, keep me alive
Give me what's left of my life
Don't let me go, whooaa
Pull this plug, let me breathe
On my own, I'm finally free
Don't let me go, whooaa

The trail of crumbs you left somehow got lost along the way
If you never meant to leave then you only had to stay
But the memories that haunt us are cherished just the same
As the ones that bring us closer to the sky, no matter how grey
And yet I fall, through these clouds, reaching, screaming

Give me the drug, keep me alive
Give me what's left of my life
Don't let me go, whooaa
Pull this plug, let me breathe
On my own, I'm finally free
Don't let me go, whooaa

This grip loosens but it never breaks
(NEVER BREAKS!)
We carry nothing but a name you will forsake
Your words are always there to break my fall
(BREAK MY FALL!)
In them I find the comfort to see through it all

Guide me through unchartered waters
Before we lose our way again
Will you be my compass until forever?
Until forever ends!?

Knees are weak, hands are shaking, I can't breathe

So give me the drug, keep me alive
Give me what's left of my life
Don't let me go, whooaa
Pull this plug, let me breathe
On my own, I'm finally free
Don't let me go, whooaa

Don't let me go, whooaa 2X
Trávíš své dny počítáním hodin které jsi při vědomí?
A když noc zakryje oblohu shledáváš se že stále děláš to samé
Je tady břímě kterou jsi byl zatěžován navzdory všem tvým modlitbám
Světlo ve tvém srdci je zhasnuto
Pamatuješ si jaké to je mít zájem?

Kolena jsou slabá, ruce roztřesené, nemohu dýchat

Tak dej mi drogu, udrž mě naživu
Dej mi to co mi v životě zbylo
Nenechej mě odejít, whooaa
cukni se zátkou, nech mě dýchat
ve mě samotném, jsem konečně volný
Nenech mě jít, whooaa

Cesta z drobků které jsi nějak zanechal podél cesty
Jestliže jsi nikdy nechtěl odejít, měl jsi tu zůstat
Ale vzpomínky které nás pronásledují jsou ochraňovány stějně
Jako ti jediní, kteří nás přináší blíž k obloze,
nevadí že šedivé
A přesto já padám, skrz tyto mraky,dosahující, křicící..

Tak dej mi drogu, udrž mě naživu
Dej mi to co mi v životě zbylo
Nenechej mě odejít, whooaa
cukni se zátkou, nech mě dýchat
ve mě samotném, jsem konečně volný
Nenech mě jít, whooaa

Toto pevné uchopení povoluje, ale nikdy se nepřeruší (NIKDY NEPŘERŠÍ)
My si neneseme nic,ale jen jméno kterého vy se zřeknete
Vaše slova jsou vždycky tady aby mi přerušila můj pád (PŘERUŠUJÍ MŮJ PÁD!!)
V nich nacházím útěchu abych viděl skrze to vše

Proveď mě skrze neznámé vody
Předtím než opět ztratíme svou cestu
Budeš můj kompas navždycky??
Až do té doby než navěky skončí?!

Kolena jsou slabá, ruce roztřesené, nemohu dýchat

Tak dej mi drogu, udrž mě naživu
Dej mi to co mi v životě zbylo
Nenechej mě odejít, whooaa
cukni se zátkou, nech mě dýchat
ve mě samotném, jsem konečně volný
Nenech mě jít, whooaa

Nenech mě jít, whooaa 2x
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy