Texty písní Rise Against The Unraveling Remains Of Summer Memories

Remains Of Summer Memories

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

all these days
I'll forever cherish
in the confines of my heart
the faces of ten years ago
like fingerprints on my heart
how can I breathe
when fear chokes my every breath?
how can I balance
six inches from death?
now, the momentum we've created
comes to a screeching halt
this angel comes crashing down
on her hands and knees she crawls
how can I breathe
when fear chokes my every breath?
how many of your lies
will I be fed?
the remains of summer memories
spent so far away
free from the fear or jealousy
that plagues our lives today
now that promises we're broken
enemies were made
we spend our precious time pointing fingers
trying to place the blame
the remains of what's left
of our past
of a future yet to come
of the battles that we've lost
and the fights that we have won
všechny tyto dny
budu navždy chovat
ve vězeních svého srdce
obličeje z doby před deseti lety
jako otisky prstů na mém srdci
jak můžu dýchat
když strach dusí každý můj dech?
jak můžu balancovat
šest palců od smrti?
nyní, hybná síla, kterou jsme vyrobili
přichází do skřípajícího zastavení
tento anděl se řítí
na svých rukách a kolenou se ona plazí
jak můžu dýchat
když strach dusí každý můj dech?
kolika tvými lži
budu krmen?
zbytky letních vzpomínek
strávených tak daleko
osvobozeni od strachu a závisti
které dnes moří naše životy
nyní když byly sliby porušeny
nepřátelé udělání
trávíme náš drahocenný čas ukazováním prsty
snažíce se přisoudit vinu
zbytky toho, co zbylo
z naší minulosti
z budoucnosti, která teprve přijde
z bitev, které jsme ztratili
a bojů, které jsme vyhráli.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy