Texty písní Roger Waters In the Flesh Amused To Death

Amused To Death

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Doctor Doctor what is wrong with me
This supermarket life is getting long
What is the heart life of a colour TV
What is the shelf life of a teenage queen


Ooh western woman
Ooh western girl

News hound sniffs the air
When Jessica Hahn goes down
He latches on to that symbol
Of detachment
Attracted by the peeling away of feeling
The celebrity of the abused shell the belle

Ooh western women
Ooh western girl

And the children on Melrose
Strut their stuff
Is absolute zero cold enough
And out in the valley warm and clean
The little ones sit by their TV screens
No toughts to think
No tears to cry
All sucked dry
Down to the very last breath
Bartender what is wrong with me
Why am I so out of breath
The captain said excuse me ma'am
This species has amused itself to death

Amused itself to death
Amused itself to death

We watched the tragedy unfold
We did as we were told
We bought and sold
It was the greatest show on earth
But then it was over
We oohed and aahed
We drove our racing cars
We ate our last few jars of caviar
And somewhere out there in the stars
A keen-eyed look-out
Spied a flickering light
Our last hurrah
Our last hurrah

And when they found our shadows
Grouped around the TV sets
They ran down every lead
They repeated every test
They checked out all the data on their lists
And then the alien anthropologists
Admitted they were still perplexed
But on eliminating every other reason
For our sad demise
They logged the only explanation left
This species has amused itself to death

No tears to cry
No feelings left
This species has amused itself to death
Amused itself to death

Amused itself to death
Amused itself to death
Amused itself to death
Doktore, doktore, co je to se mnou
Tenhle život v supermarketech je na mě už moc dlouhý
Jak srdceryvný je život v barevné televizi
Jak povrchní je život mladičké primadony

Ó, západní ženo
Ó, západní dívko

Novinářský pes větří ve vzduchu
Když Jessica Hahn klesá k zemi
A on to chápe jako symbol
Objektivity
Přitahován odkrýváním pocitů
Osobností týraných ostřelováním slavných

Ó, západní ženo
Ó, západní dívko

A děti z Melrose
Hrdě pronášejí ty bezcenné kecy
Je absolutní nula - dost zima
A venku v údolí teplém a čistém
Ostatní lidi sedí před svými obrazovkami
Žádné myšlenky k přemýšlení
Žádné slzy k pláči
Všechny vyschly
Úplně až do poslední kapky
Barmane co je to se mnou
Proč mi už dochází dech
Kapitán řekl promiňte madam
Tento druh se sám ubavil k smrti

Sám se ubavil k smrti
On se sám ubavil k smrti

Sledovali jsme nefalšovanou tragédii
Dělali jsme co nám řekli
Nakupovali a prodávali
Byla to největší show na zemi
Ale pak to skončilo
A my dělali ach a och
Řídili jsme naše závoďáky
Snědli jsme naše poslední sklenice kaviáru
A někde tam venku ve hvězdách
Vševidoucí pozorovatel
Spatřil blikající světlo
Naše poslední hurá
Naše poslední hurá

A když našli naše stíny
Shromážděné okolo televizorů
Prozkoumali každou verzi
Zopakovali každý test
Zkontrolovali všechna data v zápisech
A pak cizí antropolog
Přiznal že jsou stále zmatení
Ale po zamítnutí všech ostatních možných příčin
Našeho smutného konce
Zapsali jediné zbylé vysvětlení
Tento druh se ubavil k smrti

Žádné slzy k pláči, žádné pocity nezbyly
Tento druh se ubavil k smrti
Sám se ubavil k smrti
Sám se ubavil k smrti
Sám se ubavil k smrti
Sám se ubavil k smrti
........

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy