Texty písní Roger Waters The Pros And Cons Of Hitch Hiking 4.41 AM (Sexual Revolution)

4.41 AM (Sexual Revolution)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hey...girl
Take out the dagger
And let's have a stab at the sexual revolution
Hey girl
Let freedom for all be our rallying call
Tomorrow lets make...our new resolution
Yeah, but tonight lie still
While I plunder your sweet grave
And remember
Only the poor can be saved

Hey girl
As I've always said I prefer your lips red
Not what the good Lord made
But what he intended
Hey girl
Don't point the finger at me
I am only a rat in a maze like you
And onlly the dead go free
So...please hold my hand
As we blundre through the maze
And remember
Nothing can grow without rain
(Thunder)
Don't point
Don't point your finger at me
I woke in a fever
The bedclothes were all soaked in sweat
She said "You've been having a nightmare
And it's not over yet"
Then she picked up the doggy in the window
(The one with the waggly tail)
And she put him to bed between two bits of bread
4.41 ráno (Sexuální revoluce)

Hej .... děvče
Vytáhni dýku
A pojďme si zapíchat v sexuální revoluci
Hej, děvče
Ať svoboda svolá všechna naše setkání
Zítřek ať má pro nás nová řešení
Jo, ale tuto noc klidně lež
I když jsem vyloupil tvůj sladký hrobeček
A pamatuj si
Jen chudí mohou být zachráněni

Hej, děvče
Vždy jsem říkal, že mám radši tvé rudé rty
Ne, jak je Bůh stvořil
Ale jak měl původně v úmyslu
Hej, děvče
Neukazuj na mě prstem
Jsem pouze krysa v podzemí jako ty
A jen mrtví mohou být svobodní
Tak... prosím, drž mě za ruku
Když budeme v děrách v podzemí bloudit
A nezapomeň
Nic na světě neporoste bez deště
(hrom)
Neukazuj
Neukazuj na mě prstem
Vzbudil jsem se s horečkou
Celá postel byla propocena
Řekla: "Měl jsi noční můru
A jetě to neskončilo"
Pak vzala z okna malého pejska
(Co neposedně vrtí ocasem)
A položila ho do postele mezi dva krajíce chleba
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy