Texty písní Royal Hunt The Watchers Intervention

Intervention

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Would you believe if I said that all what you know is gone?
Nightmare, which you never thought could come out of your
dream...
It's done, I tell you
Purposeless rage came down from the skies
Counting the end of your world - open your eyes.

Fire is eating your house, erasing the word "tomorrow"
Time's standing still and your mind is about to explode of
pain and sorrow
Help less and weak you look at the skies.
Horror of capital crime's in front of your eyes.

Wishes and hopes in the mud, under their boots, are fading
away

Leaving you out in the cold - lost and alone, unwilling
making nightmares and fears
To something you feel - like they're real
Pieces of led for your life - it's part of the deal

Out in the rain, here I am, down on my knees for you, father
Tell me just what have we done one to another
Out in the rain, here I am, praying and begging you, father
Look what you're letting us do one to another

God, how can you let me see...
My eyes are tired of watching betrayal and lies
Up there, beware - we build the cross you were once forced
to bare.
Quiet and cold you look from the skies.
We are your tragic mistake - so open your eyes.
Věřili byste, kdybych tvrdil, že vše, co víte, je pryč?
Noční můra, které jste nikdy nenapadlo, že by mohla vyjít z vaší
sen ...
Stalo se, pravím vám
Bezúčelné vztek sestoupil z nebe
Počítání konec vašeho světa - otevřete oči.

Oheň je jíst váš dům, mazání slovo "zítra"
Čas se stojí a vaše mysl se chystá explodovat v
Bolest a smutek
Nápověda méně a slabá se podíváte na oblohu.
Hrůza z kapitálového zločinu je před vašima očima.

Přání a naděje v blátě, v rámci svých bot, blednou
pryč

Takže si ve studené - ztratil a sám, nechtěl
Díky noční můry a strach
Chcete-li něco, co cítíte - jako jsou reálné
Kousky vedl o život - je to součást dohody

V dešti, jsem tady, na kolenou vás, otec
Řekni mi jen, co jsme udělali jeden k druhému
V dešti, tady jsem, modlil a prosil vás, otec
Podívejte se, co máte udělat, že nám jeden k druhému

Bože, jak můžete ať se podívám ...
Mé oči jsou unaveni ze sledování zradu a lži
Tam nahoře, dejte si pozor - stavíme kříž jste jednou nucené
na holé.
Tichý a chladný podíváte z nebe.
Jsme si tragický omyl - tak otevřete oči.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy