Texty písní Ryan Tedder Gravity

Gravity

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Every time that you told me
That we would write our own story
Something in your voice that made me believe you
For every way that you stole my heart
For everything that you are
There's something 'bout your love
That tells me I need you

But you can't get started
When you're heavy hearted
We're both fighting gravity
And it's making it hard to breathe
When your hope gets frozen
And your fear's unspoken
Cause you don't want to fall again
Well I'm falling too

If this love's enough for you
And this love's enough for me
Then why can't we overcome this gravity
It's pushing down on you
It's pulling down on me
Why can't we overcome this gravity
We can't get off the ground
We can't get off the ground
We can't get off the ground
This gravity
We can't get off the ground
We can't get off the ground
We can't get off the ground

Everybody gets afraid
Of saying what they wanna say
They don't want their words to get caught in the open
I wanna take that chance on you
Knowing all that I got to lose
Standing on this road but
I don't know where it's going

But you can't get started
When you're heavy hearted
We're both fighting gravity
And it's making it hard to breathe
When your hope gets frozen
And your fear's unspoken
Cause you don't wanna fall again
Well, I'm falling too

If this love's enough for you
And this love's enough for me
Then why can't we overcome this gravity
It's pushing down on you
It's pulling down on me
Why can't we overcome this gravity
We can't get off the ground
We can't get off the ground
We can't get off the ground
This gravity
We can't get off the ground
We can't get off the ground
We can't get off the ground
Why can't we overcome

I, I wonder what you're thinking
I, I gotta find a reason
I, I want your love to lift me off the ground
I, I wonder what you're thinking
I, I gotta find a reason
I, I want your love to lift me off the ground

If this love's enough for you
If this love's enough for me
Then why can't we overcome this gravity
It's pushing down on you
And it's pulling down on me
Why can't we overcome this gravity
We can't get off the ground
We can't get off the ground
We can't get off the ground
This gravity
We can't get off the ground
We can't get off the ground
We can't get off the ground
This gravity
We can't get off the ground
We can't get off the ground
We can't get off the ground
This gravity
We can't get off the ground
We can't get off the ground
We can't get off the ground
Cause this gravity
Pokaždé, když jsi mi řekla
to, že jsem napsal vlastní příběh.
Něco ve tvém hlasu, který mi věřil.
Pro každý způsob, který ti ukrald mé srdce
Za vše, co se
Je tu něco s mou láskou
To mi říká, že tě potřebuji.

Ale nemůžeš začít
Když jmáš těžké srdce
Jsme obě bojující gravitace
A to je těžké dýchat
Když se dostane zmrazené tvoje naděje
A strach nevyslovená
Příčina nechceš opět klesat
No já jsem klesal příliš

Pokud je tato láska pro tebe dost
A tato láska je pro mě dost
Tak proč bychom nemohli překonat gravitaci
Je to šlape na tebe
Je to táhne na mě
Proč nemůžeme překonat gravitaci
Nemůžeme se dostat ze země
Nemůžeme se dostat ze země
Nemůžeme se dostat ze země
Tato gravitace
Nemůžeme se dostat ze země
Nemůžeme se dostat ze země
Nemůžeme se dostat ze země

Každý dostane strach
Jak říkat, co chtějí říct,
Nechtějí, aby se jejich slova chytili
Chci, aby se to náhodou na tebe
Vědět všechno, co jsem ztratil
Stání na této cestě, ale
Nevím, kde to jde

Ale nemůžeš začít
Když máš těžké srdce
Jsme obě bojující gravitace
A to je těžké dýchat
Když se dostane zmrazené tvoje naděje
A strach nevyslovená
Příčina nechce opět klesat
No, taky jsem se zamiloval

Pokud je tato láska je pro tebe dost
A tato láska je pro mě dost
Tak proč bychom nemohli překonat gravitaci
Je to šlape na vás
Je to táhne na mě
Proč nemůžeme překonat gravitaci
Nemůžeme se dostat ze země
Nemůžeme se dostat ze země
Nemůžeme se dostat ze země
Tato gravitace
Nemůžeme se dostat ze země
Nemůžeme se dostat ze země
Nemůžeme se dostat ze země
Proč nemůžeme překonat

Já bych rád věděl, co si myslíš
Já, já musím najít důvod
Já chci svou lásku zvednout na zem
Já bych rád věděl, co si myslíš
Já, já musím najít důvod
Já chci svou lásku zvednout na zem

Pokud je tato láska je pro tebe dost
Pokud je tato láska je pro mě dost
Tak proč bychom nemohli překonat gravitaci
Je to šlape na tebe
A je to táhne dolů na mě
Proč nemůžeme překonat gravitaci
Nemůžeme se dostat ze země
Nemůžeme se dostat ze země
Nemůžeme se dostat ze země
Tato gravitace
Nemůžeme se dostat ze země
Nemůžeme se dostat ze země
Nemůžeme se dostat ze země
Tato gravitace
Nemůžeme se dostat ze země
Nemůžeme se dostat ze země
Nemůžeme se dostat ze země
Tato gravitace
Nemůžeme se dostat ze země
Nemůžeme se dostat ze země
Nemůžeme se dostat ze země
Příčina tohoto je gravitace

Interpret

  • Interpret Ryan Tedder
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy