Texty písní Sabaton Primo Victoria Reign Of Terror

Reign Of Terror

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The sky is on fire burning black gold
Eyes of the west turn to east
Driven by greed and an urge to destroy
Merciless killing your own

Slave to the power a slave to the gold
Ruthlessly ruling the east
Your reing of terrormust come to an end
Fighting your unholy war

Now you will pay we'll charge you our way
Sooner or later we'll get you

Don't try to hide in your holes underground
Just like an insect we'll smoke you right out

Night time primetime
Ancient legacy of crime
One day we will make you pay for

Night time primetime
Law and order pays the fine
Genocide you cannot justify

Chaos in east disorder in west
Desert storm is a go
Fighters are launched from the carriers at sea
Infantry coming your way

Armoured brigades engaging their lines
Regain control of black gold
Your reign of terror will come to an end

Countdown to death we're coming for you
Making our way through the desert
Soon you will pay for the pain that you caused
Captured or dead you will cause no more
Harm

Feet after feet mile after mile
Allies regaining control
Your cities in ruins a people in need
Still you go on as before

Feet after feet mile after mile
Allies returning the land
Hide undergroung as the coward you are
One day we're coming for you
Obloha je v ohni pálící černé zlato
Oči západu se otočily na východ
Řízeni chamtivostí a nutí je ničit
Bez slitování zabíjíš své vlastní

Otrok síly a otrok zlata
Nemilosrdně vládne východu
Tvá oblast teroru musí přijít na konec
Bojovat svou nesvatou válku

Nyní zaplatíš zaůčtujem ti naši cestu
Dřív nebo později tě dostanem

Nezkoušej se ukrýt v tvých podzemních dírách
Vykouřímě tě jako hmyz

Noční čas prvotní čas
Starodávné dědictví hříchu
Jednoho dne za to zaplatíš

Noční čas prvotní čas
Právo a pořádek to dobře vyrovná
Genocida nemůže být ospravedlněna

Chaos na východě, nepořádek na západě
Pouštní bouře je v chodu
Stíhači odstartovali z lodí na moři
Pěchota jde tvou cestou

Obrněná brigáda útočí na jejich linie
Přebírající kontrolu nad černým zlatem
Tvá oblast teroru musí přijít na konec

Odpočet k smrti, jdeme si pro tebe
Razíme si cestu pouští
Brzo zaplatíš za tu bolest cos způsobil
Zajat nebo mrtvý na tom už nezáleží
Zlo

Stopu za stopou, míli za mílí
Spojenci přebírají kontrolu
Tvé města jsou v ruinách, lidé v nouzi
Stále vytrváváš jak předtím

Stopu za stopou, míli za mílí
Spojenci vrací zemi
Skryt v podzemí jako zbabělec
Jednoho dne si pro tebe příjdem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy