Texty písní Sara Evans Real Fine Place Bible Song

Bible Song

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

No stranger in this town
Nobody moves without making a sound
You live and die within the borders and lines
No one dies without paying their fines

No lovers in this town
The moon's full but it sure ain't round
And just because you lie in his bed
Don't mean he meant the things he said

[1st Chorus]
They marry young in these parts
They work the factories
So I ran as fast as I could
Through the tall grass and the midnight woods
So no one would sing some bible song over me

My cousin died in his sleep
Forty pilss, two kids to keep
And how will she explain to those kids
About the sorry thing daddy did

They marry young in these parts
They raise their kids and set them free
So I ran as fast as I could
Through the tall grass and the midnight woods
So no one would sing some bible song over me

They buried him out in the cold
He was only twenty-four years old
How his mother came undone
When the choir sang hallelujah

[refrén]
I ran as fast as I could
Through the tall grass and the midnight woods
I ran as fast as I could
Through the tall grass and the midnight woods
Hallelujah Hallelujah - ahh
Hallelujah hallelujah hallelujah
Hallelujah hallelujah
Hallelujah
Žádný cizinec v tomto městě
Nikdo ani hnout, aniž by zvuk
Jste žít a zemřít v rámci hranic a linky
Nikdo zemře, aniž by museli platit pokuty

No milenci v tomto městě
Měsíc je plný, ale určitě není kulatá
A právě proto, že budeš ležet v posteli
Neznamená to myslel, co řekl

[1. Chorus]
Oni se vezmou mladí v těchto částech
Pracují továrny
Tak jsem běžel tak rychle, jak jsem mohl
Přes vysokou trávou a půlnoční lesy
Takže nikdo nebude zpívat některé písně bible nade mnou

Můj bratranec zemřel ve spánku
Čtyřicet pilss, dvě děti, aby
A jak se jí vysvětlit, ty děti
O líto, co táta udělal

Oni se vezmou mladí v těchto částech
Zvyšují jejich děti, a postavil je zdarma
Tak jsem běžel tak rychle, jak jsem mohl
Přes vysokou trávou a půlnoční lesy
Takže nikdo nebude zpívat některé písně bible nade mnou

Pochovali ho v chladu
Byl to jen dvacet čtyři roky starý
Jak přišel odčinit svou matku
Když sbor zpíval Hallelujah

[Refrén]
Běžel jsem tak rychle, jak jsem mohl
Přes vysokou trávou a půlnoční lesy
Běžel jsem tak rychle, jak jsem mohl
Přes vysokou trávou a půlnoční lesy
Hallelujah Hallelujah - ach
Hallelujah Hallelujah Hallelujah
Hallelujah Hallelujah
Hallelujah
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy