Texty písní Satyricon Now, Diabolical K.I.N.G.

K.I.N.G.

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Bloodshot eyes, metal skin
Serpents tongue, dagger claws
Dragon wings, crooked horns
K.I.N.G.

Beholding the might
In its dawn of grace
In its beauty and light
In its pride and glory
Rushing torrent, time and space
Elder lords, crack the soil
Gone or dead, you've never been
Kingdom come, hear the roar
Climbing down to rule the earth

Bloodshot eyes, metal skin
Serpents tongue, dagger claws
Dragon wings, crooked horns
K.I.N.G.

Upon high places
With their heads up high
With their lives at stake
With their blades at hand
Triumph come, beyond the gate
Giants rise, from the pits
World collide, chaos reign
Climbing down to rule the earth

Bloodshot eyes, metal skin
Serpents tongue, dagger claws
Dragon wings, crooked horns
K.I.N.G.

Lightning strikes, wake up now
He the fourth, hate the weak
Summon all, make the signs
Legions march, earth to void
Climbing down to rule the earth

Bloodshot eyes, metal skin
Serpents tongue, dagger claws
Dragon wings, crooked horns
K.I.N.G.
Krví podlité oči, kovová kůže
Hadí jazyk, drápy jak dýky
Dračí křídla, zahnuté rohy
K.R.Á.L

Spatření moci
V úsvitu jeho milosti
V jeho kráse a světle
V jeho pýše a slávě
Spěchající proud, čas a prostor
Starší lordi, trhání půdy
Odejit či mrtev, nikdy jsi nebyl
Království nadejde, slyš ten řev
Šplhá dolů, aby ovládl Zemi

Krví podlité oči, kovová kůže
Hadí jazyk, drápy jak dýky
Dračí křídla, zahnuté rohy
K.R.Á.L

Pod vrcholy
S hlavami zdviženými vzhůru
V sázce se svými životy
S ostřími v rukou
Triumf nadejde, za branou
Obři povstanou, z hlubin
Svět se střetne, zavládne chaos
Šplhá dolů, aby ovládl Zemi

Krví podlité oči, kovová kůže
Hadí jazyk, drápy jak dýky
Dračí křídla, zahnuté rohy
K.R.Á.L

Blesky lítají, vzbuď se už
On, ten čtvrtý, nenávidí slabé
Povolává všechny, dává znamení
Legie pochodují, vyhladit Zemi
Šplhá dolů, aby ovládl Zemi

Krví podlité oči, kovová kůže
Hadí jazyk, drápy jak dýky
Dračí křídla, zahnuté rohy
K.R.Á.L
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy