Texty písní Saxon Heavy Metal Thunder Crusader

Crusader

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(Who dares battle the Saracen)

Crusader, crusader, please take me with you
The battle lies far to the east
Crusader, crusader, don't leave me alone
I want to ride out on your quest
I'm waiting, I'm waiting, to stand by your side
To fight with you over the sea
They're calling, they're calling, I have to be there
The holy land has to be free

Fight the good fight
Believe what is right
Crusader, the Lord of the Realm
Fight the good fight
With all your might
Crusader, the Lord of the Realm

We're marching, we're marching, to a land far from home
No one can say who'll return
For Christendom's sake, we'll take our revenge
On the pagans from out of the east
We Christians are coming, with swords held on high
United by faith and the cause
The Saracen heathen will soon taste our steel
Our standards will rise 'cross the land

Fight the good fight
Believe what is right
Crusader, the Lord of the Realm
Fight the good fight
With all your might
Crusader, the Lord of the Realm

To battle, to battle, the Saracen hordes
We follow the warrior king
Onward, ride onward, into the fight
We carry the sign of the cross
Warlords of England, Knights of the Realm
Spilling their blood in the sand
Crusader, crusader, the legend is born
The future will honour your deeds

Fight the good fight
Believe what is right
Crusader, the Lord of the Realm
Fight the good fight
With all your might
Crusader, the Lord of the Realm

(Come Crusader let battle commence)

Fight the good fight
Believe what is right
Crusader, the Lord of the Realm
Crusader, the Lord of the Realm

Fight the good fight
Believe what is right
Crusader, the Lord of the Realm
Crusader, the Lord of the Realm
(Kdo se v boji postaví Saracénovi)

Křižáku, křižáku, prosím vezmi mě sebou
Boj leží daleko na východě
Křižáku, křižáku, nenechávej mě samotného
Chci s tebou jet na tvojí výpravu
Čekám, čekám, abych se postavil po tvém boku
Bojovat s tebou za mořem
Volají, volají, měl bych tam být
Svatá země by měla být svobodná

Bojuj dobrý boj
Věř tomu co je správné
Křižáku, Lorde Království
Bojuj dobrý boj
Vší svou mocí
Křižáku, Lorde Království

Pochodujeme, pochodujeme, do země daleko od domova
Nikdo nemůže říct kdo se vrátí
Pro křesťanský původ, vezmeme si svou pomstu
Na pohanech z východu
My křesťané přicházíme, s mečem ve výši
Sjednocení vírou a příčinou
Saracén bezvěrec brzy ochutná naší ocel
Naše stadndarty povstanou napříč zemí

Bojuj dobrý boj
Věř tomu co je správné
Křižáku, Lorde Království
Bojuj dobrý boj
Vší svou mocí
Křižáku, Lorde Království

Do boje, do boje, Saracénské hordy
Následujeme válečnického krále
Kupředu, jedem kupředu, do boje
Neseme znamení kříže
Válečníci Anglie, Rytíři Království
Prolévají krev do písku
Křižák, křižák, legenda se zrodila
Budoucnost uctí vaše skutky

Bojuj dobrý boj
Věř tomu co je správné
Křižáku, Lorde Království
Bojuj dobrý boj
Vší svou mocí
Křižáku, Lorde Království

(Pojď Křižáku ať bitva začne)

Bojuj dobrý boj
Věř tomu co je správné
Křižáku, Lorde Království
Křižáku, Lorde Království

Bojuj dobrý boj
Věř tomu co je správné
Křižáku, Lorde Království
Křižáku, Lorde Království
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy