Texty písní Scorpions Humanity Hour I Your Last Song

Your Last Song

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Here I am
Writing my last song for you
Hear the words carefully
And you'll see it's you
I'm leaving
Don't want to be the one to tell you
That I can't stay another day

I'll throw the pages on the floor
I'm starting over like before
I'll change this stupid ending
And stay with you forever more
But when I'm lying next to you
It's hard to bargain with the truth
Cause when you know the love is gone
The time has come to write your last song

There you are
Smiling at me from the next room
Beautiful as the first day I met you
And I'm so sorry
I couldn't be the one to love you
The way that you deserve to be

I'll throw the pages on the floor
I'm starting over like before
I'll change this stupid ending
And stay with you forever more
But when I'm lying next to you
It's hard to bargain with the truth
Cause when you know the love is gone
The time has come to write your last song

It's hard to think of you and I
As total strangers
I've lived this last goodbye
A million times or more in my mind
My mind, my mind

Oh and I'm gonna miss you
But I can't go back
Even just to kiss you
Cause I can't exist
Just living a lie
Gotta lot of love to give
You know before I die
And as I watch you
Sing along
It's killing me to know
That it's your last song
Tady jsem
Píšu svou poslední píseň pro tebe
Pozorně poslouchej slova
A uvidíš, že jsi to ty
Odcházím
Nechci být ten, kdo ti řekne
Že nemůže už déle zůstat

Rozhodím stránky po zemi
Začínám znovu jako před tím
Změním tyhle hloupé konce
A zůstanu s tebou už navždy
Ale když ležím vedle tebe
Je těžké se rozhodnout správně
Protože, když víš, že láska odešla
Je čas napsat svoji poslední píseň

Tam jsi
Směješ se na mě z vedlejších dveří
Krásná, jako poprvé co jsem tě viděl
A moc se omlouvám
Nemohl jsem být ten, který by tě miloval
Jak si zasloužíš

Rozhodím stránky po zemi
Začínám znovu jako před tím
Změním tyhle hloupé konce
A zůstanu s tebou už navždy
Ale když ležím vedle tebe
Je těžké se rozhodnout správně
Protože, když víš, že láska odešla
Je čas napsat tvoji poslední píseň

Je těžké přemýšlet o nás
Jako o úplných cizincích
Prožil jsem tohle loučení
Milionkrát nebo víckrát ve své mysli
Ve své mysli, své mysli

Oh a budeš mi chybět
Ale nemohu se vrátit
Ani tě políbit
Protože nemohu existovat
Prostě žít ve lži
Musím rozdat hodně lásky
Víš, před tím než zemřu
A když se na tebe dívám
Zpívám dál
Zabíjí mě, když vím
Že to je tvá poslední píseň
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy