Texty písní Seether Finding Beauty In Negative Spaces Eyes Of The Devil

Eyes Of The Devil

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It irks me when I get burned
And I realize, I don't get hurt
And always, it seems I've lost my way
When I feel you, it's not enough
And I need you to shun my touch
I notice the season's ripe for change

I'm weak
I'm weak

So with every new lesson learned
I could keep you before it turns
And the knowledge that things won't be the same
Now I realize that you have won
And there's nothing to be said or done
And I notice the wind won't blow my way

So run with the eyes of the devil
And keep them in your dreams
If you succumb to the lies of the rebel
You'll cleanse yourself of me (3x)

It kills me to watch this fade
And I realize it's all charade
And every mistake I make is the same
I beseech you to let me down
Will it please you to let me down?
And no one can save me from the pain

So run with the eyes of the devil
And keep them in your dreams
If you succumb to the lies of the rebel
You'll cleanse yourself of me (3x)

Jesus, save me! (I'm weak) (5x)
Jesus, save me from me
Jde mi to na nervy když hořím
A já si uvědomuji, že se nezraním
A vždycky, se zdá že jsem stratil cestu
Když tě cítím, ale to nestačí
A potřebuju tě abych se vyhnul svému doteku
Všímám si že období je zralé na změnu

Jsem slabý
Jsem slabý

Tak s každou novou lekcí kterou jsem se naučil
Mohl jsem tě držet předtím, než se to zvrtlo
A naučil jsem se že věci nebudou stejné
Teď si uvědomuji, že jsi vyhrála
A není nic co bylo řečeno nebo vykonáno
A já si všímám větru, který nebude foukat na mé cestě

Tak běž s očima ďábla
A drž je ve svých snech
Jestliže podlehneš lži rebela
Očistíš se ode mě (3x)

zabíjí mě to sledovat tohle vadnutí
A já si uvědomuji že tohle to všechno je šaráda
A každá chyba, která udělám je stejná
Prosím tě zklam mě
Bude tě to prosit aby si mě zklamala?
A nikdo mě nemůže zachránit před bolestí

Tak běž s očima ďábla
A drž je v svých snech
Jestliže podlehneš lži rebela
Očistíš se ode mě (3x)

Ježíši, zachran mě! ( jsem slabý) (5x)
Ježíši, zachraň mě předemnou
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy