Texty písní SENTENCED Crimson Home in despair

Home in despair

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Again the sky has fallen down on me
Once more a world has crumbled down and over me

And yet in some twisted way
I enjoy my misery
And in some strange way
I have grown together with my agony

I feel home in despair for I dwell in grief
and I feel home when the air's too thick to breathe
and I feel home anywhere human lives are going down the drain

For as long as I remember life has been hard
I guess they have "misery" written somewhere in my stars

For I have mourned for so damn long...
that I've forgotten what it was for
Everything has gone so wrong
that I really couldn't think of anything more

I feel home in despair for I dwell in grief
and I feel home when the air's too thick to breathe
and I feel home anywhere human lives are flowing down the drain

I feel home in despair for I dwell in grief
and I feel home when the air's too thick to breathe
and I feel home anywhere the light of day is drowned in heavy rain

Yet I know the worst is still to come
Opět nebe spadlo na mě
Ještě jednou se svět rozpadl a nade mnou

A přesto v nějakým podivným způsobem
Baví mě moje trápení
A v některých podivným způsobem
Já jsem společně s mojí agónii

Cítím se doma v zoufalství a bydlím v žalu
a cítím doma, když vzduch se příliš těžce dýchá
a cítím se doma všude lidské životy budou fuč

Tak dlouho, jak si pamatuji život byl tvrdý
Myslím, že mají "neštěstí", psaný někde v mých hvězdách

Neboť jsem plakal tak zatraceně dlouho ...
že jsem zapomněl, za co to bylo
Všechno je pryč tak špatně,
že jsem opravdu nemohl myslet na nic víc

Cítím se doma v zoufalství a bydlím v žalu
a cítím doma, když vzduch se příliš těžce dýchá
a cítím se doma všude lidské životy budou fuč

Cítím se doma v zoufalství a bydlím v žalu
a cítím doma, když vzduch se příliš těžce dýchá
a cítím doma kdekoli na denním světle jsem utopen v hustém dešti

Přesto vím, že to nejhorší teprve přijde
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy