Texty písní SENTENCED The Cold White Light Cross My Heart And Hope To Die

Cross My Heart And Hope To Die

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Since your death
Everything has felt so meaningless and vain
that I´ve lost the will to live

Love, your death
Ripped my heart right out and since you went away
Life´s had nothing more to give

Cross my heart and hope to die
May my end come tonight
Across the dark, into the light
May death again us unite

Love, my fate
Will you wait for me there... where our autumn dawns?
There, beyond the dreary seas

Will you wait?
Will you welcome me into your arms once more?
Where our waters still fall free

Cross my heart and hope to die
May my end come tonight
Across the dark, into the light
May death again us unite

Cross my heart and hope to die
May my end come tonight
I´ll depart from this life
May death again us unite

May it come...

My heart went down with you
At your funeral I was buried, too
My life ... it ended with yours
And I... exist no more
Od tvé smrti
mi vše připadá tak nesmyslné a zbytečné,
že jsem ztratil vůli žít

Lásko, tvá smrt
mi vyrvala srdce a od té doby, cos odešla
mi život nemá už co nabídnout

Na mou duši,
můj konec může přijít dnes v noci,
napříč temnotou, do světla,
možná nás smrt znovu sjednotí

Lásko, můj osude,
počkáš na mě tam...kde náš podzim svítá?
Tam, za chmurnými moři

Počkáš?
Přivítáš mě ještě jednou ve svém náručí?
Kde naše vody stále padají volně

Na mou duši,
můj konec může přijít dnes v noci,
napříč temnotou, do světla,
možná nás smrt znovu sjednotí

Na mou duši,
můj konec může přijít dnes v noci,
napříč temnotou, do světla,
možná nás smrt znovu sjednotí

Může přijít....

Moje srdce odešlo s tebou
na tvém pohřbu jsem byl také pohřben
můj život....ten skončil s tvým
a já... již neexistuji
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy