Texty písní Silentium Seducia Empress of the Dark

Empress of the Dark

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I hold my world against you all
When waves will sweep ten feet tall
And wind will breathe the poison to our souls
When all the battles have been bled
And rest of tearsrops have been shed
And no one has the strength to turn and run

This night is ours the time is ripe
The crude facades of god are stripped
In darkness blessed the sun has died
This world is ours, empress of night

The mark of serpent rises high
Above the blindly rolling sky
And all the brave ones drop their shields in fear
The righteous king will take his fall
The noble breed begs, steals and crawls
And son of man hangs high above impaled

This night is ours the time is ripe
The crude facades of god are stripped
In darkness blessed the sun has died
This world is ours, empress of night

...shall rise the burned, sinner and weak
The quiet, fool, humble and meek
To wipe out all that still stands here unburned

You'll wear the crown of pain
The world shall hail your name
We'll rule the earth for evermore
The fallen ones are rising
Come claim your throne my darling
Darkness shall rule for everyone

Then rise my lowered, stand up tall
The enslaved ones, who yet now crawl
The revolt of fallen one will soon sweep here
So rise my lowered and stand up tall
The misfit ones and hear my call
To rule and shatter all that fills the earth

This night is ours the time is ripe
The crude facades of god are stripped
Forever mine is your heart
We rule the earth, empress of dark!
Držím svůj svět proti tobě
Když vlny smyjou stopy
A vítr vdechne jed do našich duší
Když všechny boje vykrvácí
A zbytek slz bude vyplakán
A nikdo nebude mít sílu otočit se a utéct

Tato noc je naše, je čas
Nemravná pozlátka boží jsou nahá
V temnotě požehnáno slunce zemřelo
Tento svět je náš, vládce noci

Znak pokušitele stoupá výš
Nad oslepenou oblohou
A všichni stateční odhazují své záštity
Právoplatný král si vezme svůj pád
Urozenost plodí žádost, krade a plazí se
Syn člověka vysí vysoko nad kopím

Tato noc je naše, je čas
Nemravná pozlátka boží jsou nahá
V temnotě požehnáno slunce zemřelo
Tento svět je náš, vládce noci

...povstane shořen, hříšný a slabý
Tichý, bláznivý, pokorný a mírný
Aby strhl vše, co stojí nespálený

Neseš korunu bolesti
Svět bude vítat tvé jméno
Vládneme zemi navždy
Padlí povstávají
Přijď si žádat o svůj trůn, drahá
Temnota bude vládnout každému

Pak pozvedni padlé, stůj pevně
Zotročení, kdo se ještě neplazí
Odpor padlých se sem brzy vrátí
Tak pozvedni padlé a stůj pevně
Ztracené existence slyší mé volání
Aby vládli a tříštili to, co naplňuje zemi

Tato noc je naše, je čas
Nemravná pozlátka boží jsou nahá
V temnotě požehnáno slunce zemřelo
Tento svět je náš, vládce noci!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy