Texty písní Silverstein Discovering The Waterfront Call It Karma

Call It Karma

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Blame it on the weather, but I'm a mess
And this February darkness has me hating everyone
And I know I need your comfort, but this drama makes me sick
And the longer I lay here I know it's harder to get up
without you

Lose another day here
Lose another year here
I'm with you

Find me something out there that's making sense
And it's just another trend carefully hidden in your dress
And the cycles neverending and the fashions overdone
And the further that I run away, the further I'll come back
to shelter...

Lose another day here
Lose another year here
I'm with you

You are the fire on my apartment floor
Sixteen stories, I'd rather burn than fall
It isn't fate that took us all by storm
It's just the turn of a card

Lose another day here
Lose another year here
I'm with you

You are the fire on my apartment floor
Sixteen stories, I'd rather burn than fall
It isn't fate that took us all by storm,
It's just the turn of a card

Goodbye, old friend
Goodbye, goodnight
I'll move on
You'll call it fate, I'll call it karma
We had our time, it was fun
while it lasted

I'll look back with honor
and no regrets
I won't be mad, won't feel bad
These memories will never leave me
Don't be sad
cause life goes on, life goes on
It's getting too late
Tomorrow is here
Můžou za to počasí, ale já jsem nepořádek
A to temnota února se mi všichni nenávidět
A vím, že třeba vaše pohodlí, ale drama je mi špatně
A čím déle jsem ležel tady vím, že je těžší se dostat nahoru
bez vás

Ztratit další den zde
Ztratit další rok zde
Já jsem s vámi

Najdi mi něco tam, že to dává smysl
A je to jen další trend pečlivě skryté ve vašem oblečení
A nikdy nekončící cykly a přehnaný módy
A dále, že jsem se utéct, další se vrátím
ukrýt ...

Ztratit další den zde
Ztratit další rok zde
Já jsem s vámi

Jste oheň na podlaze svého bytu
Šestnáct příběhů, já bych raději spálit, než pád
Není to osud, který se nás všech bouří
Je to jen otočení karty

Ztratit další den zde
Ztratit další rok zde
Já jsem s vámi

Jste oheň na podlaze svého bytu
Šestnáct příběhů, já bych raději spálit, než pád
Není to osud, který se nás všech bouří,
Je to jen otočení karty

Sbohem, starý příteli
Sbohem, dobrou noc
Budu dál
Můžete to nazývat osudem, ozvu se, že karma
Měli jsme čas, byla to legrace
I když to trvalo

Podívám se zpět se ctí
a nelituji
Nebudu se zlobit, nebudou cítit špatně
Tyto vzpomínky se mě nikdy neopustí
Nebuď smutný
protože život jde dál, život jde dál
Je už dost pozdě
Zítra je tady
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy